YHTEYS-foorumit

YHTEYS-foorumeissa kootaan joukko ihmisiä pohtimaan valittua teemaa kansalaisfoorumin tapaan. Aiheina tulevat olemaan esim. turvaverkkojen rakentaminen ja yhteisöjen turvallisuus, hyvät yhteisöt ja ihmisläheiset päätöksentekojärjestelmät ja -alueet, ikääntyvien ihmisten tarpeet työurien pitentyessä tai yhteisöllisyys. Foorumit tuottavat lisätietoa ja näkökulmia, miten joissakin asioissa voitaisiin edetä. Toimintatapa sopii aiheisiin, jotka puhuttavat paljon ilman helppoa poliittista ratkaisua.

Jokaiseen YHTEYS-foorumiin pyritään saamaan käsiteltävän aiheen kannalta mahdollisimman laajapohjainen edustus. Niihin kutsutaan asiantuntijoita, jotka tuovat teemaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Foorumin ei tarvitse olla yksimielinen ja se voi äänestääkin. Lopputuloksena pyritään sellaiseen tulokseen, että jokainen pystyisi allekirjoittamaan tuotetun julkilausuman.

YHTEYS-foorumilla on fasilitaattori, joka huolehtii siitä, että jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee kuulluksi. Hän ei ole puheenjohtaja vaan objektiivinen aktivoija. Foorumilla ei ole lainkaan puheenjohtajaa sanan varsinaisessa merkityksessä.

YHTEYS-foorumin tavoite on aktivoida ja voimaannuttaa ihmisiä sekä saada käsittelyyn uudenlaisia näkökantoja toisin kuin esimerkiksi virkamiesselvityksissä. Monipuolisesti valitut asiantuntijat tuovat uusia näkökulmia keskusteluun. Sitä kautta foorumi voi miettiä, millä tavalla alueilla eri asioissa voitaan edetä. YHTEYS-foorumi on keino keskustelevan demokratian laajentamiseen Suomessa.