Seminaari: YriTy ja innostu opetuksessa!

 

Millä keinoilla yrittäjyys- ja työelämätaitoja voidaan edistää yleissivistävässä opetuksessa?

Aika: perjantai 20.maaliskuuta 2015 klo 11:30-

Paikka: Lapin yliopisto, Rovaniemi

Järjestäjä: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima YriTy-hanke, jonka rahoitus tulee ESR:n vuoden 2007–2013 -ohjelmasta. Paikallisena rahoituskanavana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kohderyhmä: Peruskoulujen ja lukioiden opetushenkilökunta, rehtorit, yleissivistävän koulutuksen opettajankouluttajat, opettajaksi opiskelevat sekä muut opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt

________________________________________________________________________________________________

 

YriTy ja innostu opetuksessa! -seminaari tarjoaa ideoita ja malleja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opetusalan henkilöille.

Kuulemme seminaarissa  FT Juho Norrenaa, laaja-alaisen osaamisen näkökulmaa tutkinutta ja jatkuvasti omassa luokanopettajan työssään toteuttavaa ja kehittävää innostavan oppimisen asiantuntijaa. Norrena on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettu uudenlaisen oppimisen tutkija ja asiantuntija, jonka OAJ kumppaneineen palkitsi Educa-messuilla 2015 Osaa & Jaa -palkinnolla. Tuorein Norrenan julkaisu on opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen: Innostava koulun muutos, joka julkaistiin tammikuussa 2015.  

Lisäksi seminaarissa esitellään hankkeessa toimineiden peruskoulun ja lukion opettajien kokeiluja, joissa he ovat kehittäneet oppimisympäristöjään oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistäviksi. Seminaarissa avataan hankkeen tuloksista laadittua verkkokäsikirjaa ”Mistä alkaisin? Miten kehittäisin?”, joka on saatavilla sekä hankkeen verkkosivuilla että myöhemmin Opetushallituksen www.edu.fi -sivustolla yrittäjyyden alueen lisämateriaalina.

 

Ilmoittautumiset pyydetään 13.3.2015 mennessä sähköpostitse: essi.kesalahti(a)ulapland.fi

Seminaari on maksuton, mutta lounas on omakustanteinen. Osallistujat vastaavat myös mahdollisista matkustus- ja yöpymiskuluistaan.

 

Lisätietoja:

 

Lenita Hietanen, hankejohtaja

sähköposti: lenita.hietanen(a)ulapland.fi

puhelin: +358404844164

 

Essi Kesälahti, projektiassistentti

sähköposti: essi.kesalahti(a)ulapland.fi

puhelin: +358404844172