Alumnitoiminta

Oikeustieteiden tiedekunta pyrkii edistämään alumnitoimintaa järjestämällä tilaisuuksia tiedekunnasta valmistuneille juristeille. Tarkoitus on, että vuosittain järjestettäisiin vähintään yksi tiedekunnan oma alumnitapahtuma. Juristialumnit ovat tervetulleita myös Lapin yliopiston järjestämiin yhteisiin alumnitilaisuuksiin sekä osallistumaan muuhun yliopiston ja oikeustieteiden tiedekunnan järjestämään toimintaan. Tiedekunnan alumniyhteyshenkilönä toimii hallintopäällikkö Markku Vartiainen.

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen Artiklan yhteydessä toimii alumniyhdistys Kaamos ry. Se on tarkoitettu yhteistyö- ja kontaktikanavaksi Lapin yliopistosta valmistuneille juristeille. Kaamos ry järjestää vuosittain eripuolilla Suomea vapaamuotoisia tapahtumia jäsenilleen.