ARVOSTELUASTEIKOT

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa hylätty, hylätty korjattavaksi, hyväksytty tai asteikkoa 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä.

Uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.9.2011 alkaen. 1.9.2011 jälkeen suoritetut tentit arvostellaan uuden asteikon mukaan. Ennen 1.9.2011 suoritettuja arvosanoja ei muuteta takautuvasti.

 

Tutkintotodistuksessa on maininta, että uusi arvosteluasteikko on otettu käyttöön 1.9.2011 alkaen.

Tentit arvostellaan täysin pistein, jolloin normaalin pyöristyssäännön mukaan puolikkaat pisteet pyöristetään ylöspäin.

Oikeustieteiden tiedekunnan opintojen arvostelussa noudatetaan seuraavaa arvosteluasteikkoa:

                  

ARVOSTELUASTEIKKO 1.9.2011 ALKAEN

 

Max 10 pistettä                            Max 20 pistettä                             Max 30 pistettä

< 10           = hylätty                       < 10           = hylätty                       < 15           = hylätty

5                 = 1                                10-11         = 1                                15-16         = 1   

6                 = 2                                12               = 2                                17-19         = 2

7                 = 3                                13-14         = 3                                20-21         = 3

8                 = 4                                15               = 4                                22-23         = 4

9-10           = 5                                16-20         = 5                                24-30         = 5

 

Max 40 pistettä                            Max 50 pistettä                             Max 60 pistettä

< 20           = hylätty                       < 25           = hylätty                       < 30           = hylätty

20-22         = 1                                25-28         = 1                                30-33         = 1

23-25         = 2                                29-31         = 2                                34-38         = 2

26-28         = 3                                32-35         = 3                                39-42         = 3

29-30         = 4                                36-38         = 4                                43-46         = 4

31-40         = 5                                39-50         = 5                                47-60         = 5

 

 

Max 70 pistettä                            Max 80 pistettä                             Max 90 pistettä

< 35           = hylätty                       < 40           = hylätty                       < 45           = hylätty

35-39         = 1                                40-45         = 1                                45-51         = 1

40-44         = 2                                46-51         = 2                                52-57         = 2   

45-49         = 3                                52-56         = 3                                58-63         = 3

50-55         = 4                                57-63         = 4                                64-71         = 4

56-70         = 5                                64-80         = 5                                72-90         = 5

 

Max 100 pistettä

< 50           = hylätty

50-57         = 1

58-64         = 2

65-71         = 3

72-79         = 4

80-100      = 5

 

ON-tutkintoon kuuluvan notaaritutkielman ja OTM-tutkintoon kuuluvan maisteritutkielman arvostelussa käytetään asteikkoa 5-10.