Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikat 2016 ja

Harjoittelu-opintojakso

 

Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikat vuonna 2016

Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikka

Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikalla tarkoitetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettuja tiedekunnan valitsemia ja tukemia työharjoittelupaikkoja.

Tiedekunta ei tue opiskelijoiden itsensä hankkimia työpaikkoja eli tiedekunnan Suomen harjoittelupaikoissa ei ole käytössä ns. Voucher-järjestelmä.

Tämä ohjeistus ei koske tiedekunnan kansainvälisen harjoittelun vouchereita. 

Miten tiedekunnan harjoittelupaikat valitaan?

Tiedekunta valitsee Suomen harjoittelupaikat tammikuussa.

Tiedekunnan harjoittelupaikka voi olla yksityisen tai julkisen sektorin oikeudellisen alan työpaikka. Tiedekunnalla voi olla pysyviä harjoittelupaikkoja ja vuosittain vaihtuvia harjoittelupaikkoja.

Tiedekunnan harjoittelupaikat valitaan harjoittelupaikkatarjouksen tiedekuntaan määräaikaan jättäneiden työnantajien joukosta. Näiden lisäksi tiedekunta voi valita harjoittelupaikaksi myös yhteistyötahojensa kanssa valmistellut harjoittelupaikat.

Työryhmä, johon kuuluu suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja, Artiklan KOPO -vastaava, ja kansainvälisten asioiden suunnittelija, tekee esityksen tiedekunnan harjoittelupaikoiksi. Harjoittelupaikkoja valittaessa paikat on pyritty jakamaan ympäri Suomea ja harjoittelupaikkoja on pyritty saamaan mahdollisimman monelta eri alalta. Samoin on kiinnitetty huomiota siihen, onko työnantajalla mahdollisuus osallistua palkkakustannuksiin.

Miten työnantaja voi hakea tiedekunnan harjoittelupaikkaa?

Työnantajat voivat hakea tiedekunnalta harjoittelutukea harjoittelijan palkkaamiseksi jättämällä yliopistoon harjoittelupaikkatarjouksen joulukuun loppuun mennessä Työelämä- ja rekrytointipalveluihin.  Harjoittelupaikkatarjouslomake löytyy Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen nettisivuilta.

Tämän lisäksi tiedekunta voi yhteistyötahojensa kanssa myös suoraan sopia harjoittelun toteuttamisesta.

Harjoittelupaikkojen määrä

Lapin yliopiston hallintovirasto on vuodelle 2016 osoittanut oikeustieteiden tiedekunnalle harjoitteluun 63 000 euroa. Määräraha jaetaan tiedekunnassa edellisten vuosien tapaan siten, että kv.vouchereille myönnetään 9 000 euroa eli 3 harjoittelupaikkaa, jolloin yhden kv. harjoittelupaikan tuen suuruus on 3 000 euroa. Suomen harjoittelupaikoille myönnetään 54 000 euroa eli 36 harjoittelupaikkaa ja yhden harjoittelupaikan tuen suuruus on 1500 euroa.

Lisäksi tiedekunta voi suunnata omasta budjetistaan määrärahaa harjoitteluun ja näin lisätä harjoittelupaikkojen määrää.

Harjoittelujakson pituus ja harjoittelijan palkka

Yksi harjoittelupaikka on kolme (3) kuukautta ja Lapin yliopiston suositus harjoittelijan vähimmäispalkaksi on 1173 euroa/kuukausi. Työnantajan ja harjoittelijan välisessä sopimuksessa määritellään harjoittelijan saama palkka ja miten se maksetaan harjoittelun aikana.

Hakumenettely tiedekunnan harjoittelupaikkoihin

Hakuaika kaikkiin tiedekunnan harjoittelupaikkoihin on 1.2. – 12.2.2016.

Harjoittelupaikat  ja hakukuulutus ovat nähtävissä tiedekunnan nettisivuilla tammikuun lopussa.

Opiskelija toimittaa työpaikkahakemuksensa suoraan työnantajille hakuaikana.  Harjoittelupaikkoja haetaan vapaamuotoisella kirjallisella työpaikkahakemuksella/sähköisesti työnantajan ilmoituksen mukaan. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote, jossa on vaadittava määrä opintoja.

Tiedekunnan harjoittelupaikkoja täytettäessä voivat tulla kyseeseen:

 1. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelija, jolla on hakuajan päättyessä 12.2.2016 suoritettuna vähintään 160 opintopistettä.
 2. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opiskelija, joka ei aiemmin ole ollut tiedekunnan harjoittelupaikassa (opiskelija voi opintojensa aikana tulla vain kerran valituksi harjoittelijaksi tiedekunnan harjoittelupaikkaan).

Tiedekunnan harjoittelupaikka on tarkoitettu opiskelijan palkkaamiseksi harjoittelijaksi, joten harjoittelun aikana ei voi valmistua oikeustieteen maisteriksi.

Se, onko opiskelijalla Harjoittelu-opintojakso suoritettuna tai suorittamatta, ei vaikuta tiedekunnan harjoittelupaikan saantiin.

Työnantaja valitsee harjoittelijan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Työnantaja valitsee em. edellytykset täyttävän opiskelijan. Valinnan tehtyään työnantaja lähettää tiedon valinnasta hakijoille ja tiedekuntaan. Tiedekunnan harjoittelupaikassa opiskelija on työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. Harjoittelun ajankohdasta työnantaja voi sopia harjoittelijan kanssa. Harjoittelu tulee kuitenkin olla tehtynä vuoden 2016 aikana.

HARJOITTELU-opintojakso

 1. ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneet


  Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää täydentävänä aineopintona tutkintoonsa OAIT2701 Harjoittelu -opintojakso (5 – 15 op). Ks. opintojakson opetussuunnitelma Weboodista.

  Harjoittelu voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu on mahdollista suorittaa julkisella tai yksityisellä sektorilla.

  Harjoittelu – opintojakso voidaan suorittaa joko opiskelijan itse hankkimassa työpaikassa tai oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikassa.

  Harjoittelusta tulee sopia vastaavan opettajan kanssa etukäteen ennen harjoitteluun menoa. Tätä varten laadittuun 
  harjoittelulomakkeeseen tulee saada vastaavan opettajan hyväksyntä ennen harjoittelun aloittamista. Lopullisen suoritusmerkinnän Harjoittelu-opintojaksosta opiskelija saa opettajan hyväksyttyä opiskelijan harjoittelunsa päätyttyä laatiman harjoitteluraportin.

   

 2. 1.8.2014 jälkeen opintonsa aloittaneet

Oikeusnotaarin tutkintoon kuuluu valinnaisena opintona ONVAL9997 Harjoittelu -opintojakso (5 - 10 op). Ks. opintojakson opetussuunnitelma Weboodista.  

(Oikeustieteen maisterin tutkintorakenne vahvistetaan ensi keväänä, jolloin hyväksytään maisterin tutkintoon sisältyvän Harjoittelu-opintojakson laajuus).

Harjoittelu – opintojakso voidaan suorittaa joko opiskelijan itse hankkimassa työpaikassa tai oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikassa.

Harjoittelu voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu on mahdollista suorittaa julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Harjoittelusta tulee sopia opintopäällikön kanssa etukäteen ennen harjoitteluun menoa. Tätä varten laadittuun 
harjoittelulomakkeeseen tulee saada opintopäällikön hyväksyntä ennen harjoittelun aloittamista. Lopullisen suoritusmerkinnän Harjoittelu-opintojaksosta opiskelija saa opintopäällikön hyväksyttyä opiskelijan harjoittelunsa päätyttyä laatiman harjoitteluraportin.

Yhteyshenkilö: Opintopäällikkö Pirkko Huhtaniska, puh. 040 4844 046 ja sähköposti: Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi