KANSAINVÄLISEN HARJOITTELUN VOUCHERIT V. 2016

Oikeustieteiden tiedekunta saa yliopiston budjetista määrärahan tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun tukemiseen. Kansainvälisellä harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoon sisällytettävää harjoittelua ulkomailla. Tuki maksetaan ns. harjoitteluvoucherina. Voucher on työnantajalle maksettava tuki harjoittelijan palkkakustannuksiin.

2016 jaetaan 3 kv voucheria. Kv voucherin suuruus on enintään 3000 euroa / harjoittelu. Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kk. Tuki maksetaan työnantajalle, mutta sitä hakee opiskelija. Tiedekunta valitsee opiskelijan, joka saa voucherin.

Kriteerit voucherille

Voucheria voi hakea Lapin yliopistossa OTK-, ON-, OTM- tai MICL-tutkintoa suorittava, läsnäolevaksi kirjautunut opiskelija, jolla on 31.1.2016 mennessä suoritettuna opintoja vähintään 160 opintopisteen verran ja joka ei ole aiemmin saanut harjoittelupaikkatukea. Opiskelija, joka saa hakuvuonna sekä voucherin että tiedekunnan tukeman harjoittelupaikan, ei voi käyttää molempia vaan hänen on luovuttava toisesta. Koska voucher on tarkoitettu opiskelijan palkkaamiseksi harjoittelijaksi, harjoittelun aikana ei voi valmistua.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin vouchereita, valintakriteereinä käytetään opintopistemäärää. Ehdottomana edellytyksenä voucherin saamiselle on se, että opiskelijalla on voimassa oleva harjoittelupaikkatarjous ja että vastaava opettaja on hyväksynyt harjoittelun.

Hakuaika ja päätökset


Voucherin hakuaika päättyy 31.1.2016.

  • sähköinen hakemus täytetään SoleMOVE -järjestelmässä

  • ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyy SoleMOVE Guide for Outgoing Trainees -oppaasta

  • Hakemukseen on liitettävä: opintosuoritusote, opettajan hyväksyntä harjoittelulle (tiedekunnan harjoittelulomakkeella) sekä työnantajan harjoittelupaikkatarjous, josta käyvät ilmi työnantajan yhteystiedot ja harjoittelijalle suunnitellut työtehtävät.

Tiedekunta päättää helmikuun aikana, kenelle voucher annetaan. Päätöksestä ilmoitetaan suoraan voucherin saaneille opiskelijoille. Henkilökohtaisen voucherlomakkeen työnantajalle toimitettavaksi saa kv. asiain suunnittelijalta.

HARJOITTELUVOUCHER ON KÄYTETTÄVÄ VUODEN 2016 AIKANA. VOUCHERIN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI, KUITENKIN VIIMEISTÄÄN 12.6.2016 TIEDEKUNNAN KV-ASIAIN SUUNNITTELIJALLE.

Opiskelija tekee työsopimuksen työnantajan kanssa

Kun opiskelija on saanut hyväksyvän päätöksen voucherista, hän tekee itse työnantajan kanssa työsopimuksen. Opiskelijan on toimitettava voucherlomake työnantajalle, joka laskuttaa tiedekunnalta voucherin tarkoittaman summan lomakkeella olevien ohjeiden mukaan.

Lisätietoja vouchereista antaa kansainvälisten asiain suunnittelija Jani Suokanerva puh. 040 484 4402, sähköposti on muotoa: Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi

Login to SOLE.jpg

Valitse:
Mobility type: placement
Application period: Law international placement voucher 2016

Pakolliset liitteet:

  1. Training agreement = Tiedekunnan harjoittelulomake
  2. Placement offer = harjoittelupaikkatarjous
  3.  Transcript of records = 
    epävirallinen opintosuoritusote