TIEDEKUNNAN LISÄHARJOITTELUPAIKAT 2016

                                
Tällä sivulla tullaan ilmoittamaan tiedekuntamme opiskelijoille tarkoitetuista lisäharjoittelupaikoista vuoden 2016 aikana. Sivulla kerrotaan kulloinkin haettavana olevan harjoittelupaikan tiedot ja hakumenettely.Työnantaja: Kuluttajariitalautakunta

Harjoittelijan työtehtävät: Kuluttajariitalautakunta on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva riippumaton ja puolueeton kuluttaja- ja asumisriita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnassa on avoinna harjoittelupaikka oikeustieteen opiskelijalle. Tehtäviin kuuluvat ratkaisupyyntöjen valmisteluasiat, kuten kirjeenvaihto ja asiakaspalvelu, sekä kirjaamon ja muita toimistotehtäviä. Työ vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja täsmällisyyttä. Harjoittelija pääsee loppuvaiheessa kirjoittamaan ohjattuna päätösesityksiä. Toivomme hakijoiksi etenkin loppuvaiheen opiskelijoita.

Harjoittelijoiden määrä: 1

Ajankohta: Harjoittelu alkaa sopimuksen mukaan kevään aikana (viimeistään kesäkuun alkuun mennessä) ja kestää n.3 kuukautta.

Kokopäiväinen, liukuva virastotyöaika. Palkka 1 300 euroa/kk.

Hakemukset pdf-muodossa (sekä hakemus että cv mieluiten yhdessä tiedostossa) ja lisätietokyselyt 28.2.2016 mennessä elina.halonen(at)oikeus.fi, puh. 029 56 65206.

Työnantaja: Kuluttajariitalautakunta
PL 306 (Hämeentie 3)
00530 Helsinki
www.kuluttajariita.fi


HAKUAIKA 15.2. – 26.2.2016

HAKEMUKSET TULEE TOIMITTAA TYÖNANTAJALLE HAKUAIKANA

HAKEMINEN:


1) paikkoja haetaan vapaamuotoisella kirjallisella työpaikkahakemuksella (erillistä hakulomaketta ei ole) tai sähköisesti työnantajan ilmoittamalla tavalla. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa paikan saantiin (esim. työtodistus).

2) asianomaiselle työnantajalle osoitetut hakemukset opiskelija itse toimittaa suoraan työnantajalle.

3) harjoittelupaikkaa täytettäessä voivat tulla kyseeseen oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijat, joilla on 26.2.2016 mennessä suoritettuna vähintään 160 opintopistettä ja jotka eivät ole olleet tämän harjoittelujärjestelmän piirissä vuosina 1987 - 2015.

Työnantaja valitsee harjoittelijan. Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon. Työnantajan ja harjoittelijan välisessä sopimuksessa määritellään harjoittelijan saama palkka. HUOM! Opintojen loppuvaiheessa olevat harjoitteluun osallistuvat: harjoitteluun osoitettu määräraha on tarkoitettu opiskelijan palkkaamiseksi harjoittelijaksi, joten harjoittelun aikana ei voi valmistua.

 

päivitetty 11.2. ph