medu_01_web.jpg

Hyväksilukeminen

Vaihdosta palattuasi sinun pitäisi mahdollisimman pian hoitaa kuntoon myös opintojen korvaaminen/sisällyttäminen tutkintoosi Lapin yliopistossa. KELA tarkistaa opintojen edistymisen vuosittain syyskuussa opintotuen maksamista varten.

Opiskelija voi hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillaan opinnoilla kahdella tavalla:

  • tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla
  • tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

Hyväksilukuohjeistus poikkeaa vanhassa ja uudessa tutkintorakenteessa.

 

Yleiset ohjeet:

  • Täytä lomake huolellisesti
  • Jokaiselle päätöksentekijälle oma lomake
  • Kaikkiin lomakkeisiin liitteeksi kopio opintosuoritusotteesta, kurssikuvauksesta
  • Mikäli vaihtoyliopisto ei käyttänyt ECTS pisteitä (Euroopan ulkopuoliset) toimita myös kerroin, miten pisteet muutetaan. Kysy tarvittaessa kv suunnittelijalta. Huom. Lapin yliopiston opintopiste = ECTS.
    ​​

VANHA TUTKINTORAKENNEPäätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:

A. Oikeudelliset opinnot – kv suunnittelija / kurssin vastuuopettaja (korvaaminen/sisällyttäminen)
Aineopinnot & täydentävät aineopinnot (laajuus voidaan sopia 1-15 ECTS)

Aineopinnoiksi voidaan hyväksyä ao. aineen ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Hyväksymisestä päättää ao. oppiaineen vastaava opettaja. Hakemus toimitetaan kv suunnittelijalle.

B. Ei oikeudelliset opinnot – kv suunnittelija (sisällyttäminen)
Täydentävät aineopinnot

Muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa suoritettuja ei-oikeudellisia opintoja, jotka ovat luonteeltaan oikeustieteellistä tutkintoa tukevia (täydentäviä perusopintoja), voidaan kuitenkin hyväksilukea (sisällyttää) notaaritutkinnossa enintään 25 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 10 opintopistettä opintojaksossa ”OPET9999 Oikeustieteellistä osaamista tukevat opinnot”.


C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus (korvaaminen/sisällyttäminen)

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Kielikeskukselta voi hakea myös niiden kielien sisällyttämistä, joita ei opeteta Lay:ssa.

UUSI TUTKINTORAKENNE

Päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:

A. Pakolliset poolit – perus- ja aineopinnot - kv suunnittelija / pooli (korvaaminen)

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. Poolien pakollisia kursseja voi korvata ennalta sovitusti. Opiskelijalle voi tulla suoritettavaksi täydentäviä opintoja, mikäli vaihdossa suoritettu kurssi ei kata poolin sisältöä tai laajuutta kokonaisuudessaan. Hakemus toimitetaan kv suunnittelijalle.

B. Valinnaiset opinnot – kv suunnittelija (sisällyttäminen ONEVAL9999)

Vaihdossa suoritettuja opintoja (oikeudellisia ja ei-oikeudellisia) voidaan hyväksilukea (sisällyttää) notaaritutkinnossa enintään 30 opintopistettä ja maisteritutkinnossa enintään 24 opintopistettä opintojaksossa ”ONEVAL9999 valinnaiset opinnot”. Kurssit sisällytetään alkuperäisellä nimellä (englanniksi) ja laajuudella.

C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus (korvaaminen/sisällyttäminen)

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Kielikeskukselta voi hakea myös niiden kielien sisällyttämistä, joita ei opeteta Lay:ssa.