OAIO1802 ja ONPOOL15 Notaaritutkielmaseminaarien toteutukset:


Kevät 2016:
Kansainvälinen ja kotimainen lapsioikeus (aloitus 2.2.2016)
Oikeusinformatiikka (aloitus 25.2.2016)
Kauppa-/varallisuusoikeuden seminaari (aloitus 2.3.2016)
Prosessioikeuden notaariseminaari (aloitus 19.4.2016)

Syksy 2016:

Aloitus syyskuu:
Rikosoikeus
Kauppa-/varallisuusoikeus

Aloitus loka-marraskuu
Hallinto-oikeus
Prosessioikeus
Valtiosääntöoikeus


Kevät 2017:

Tammikuu:

Oikeusinformatiikka
Sosiaali- ja terveysoikeus
Ympäristöoikeus
Kansainvälinen oikeus
Finanssioikeus

Helmikuu :
Prosessioikeus

Maalis-huhtikuu:
Kauppa-/varallisuusoikeus