OPETUSAIKATAULUT JA OPETUSSUUNNITELMAT

 Lukuvuosi

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Oikeustieteiden tiedekunnassa opetusta annetaan 24.8.2015–31.5.2016 välisenä aikana. Kesällä voidaan myös järjestää opetusta.

 Opetussuunnitelmat

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. Lukuvuoden 2015–2016 opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2015. Kesätenteissä 2016 on kuitenkin voimassa lukuvuoden 2015–2016 opetussuunnitelmat.

Opinto-opas julkaistaan  Weboodissa ja pdf-versiona tiedekunnan nettisivuilla. Opinto-oppaan painatuksen jälkeisistä muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan tiedekunnan ilmoitustaululla ja Weboodissa, joita opiskelijoiden on syytä säännöllisesti seurata.

Kieliopinnot julkaistaan WebOodissa.

Mikäli jonkin tutkintovaatimuksiin kuuluvan teoksen ilmestyminen on viivästynyt, sen sijalla käytetään ilmoitustaululla ilmoitettua kuulustelijan määräämää aineistoa.

Opetustiedot

Yksityiskohtaiset opetustiedot, josta ilmenee luentojen päivittäinen ajankohta ja luentosali, löytyvät Weboodista. Opetusaikataulut laaditaan koko lukuvuodelle.

Pakollinen opetus oppiaineissa luentokuulusteluineen järjestetään siten, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua ainakin oppiaineessa kyseisellä lukukaudella järjestettävälle toiselle tenttikierrokselle.