Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotto/OTK

Kaikki oikeustieteiden tiedekunnassa laaditut notaari- ja maisteritutkielmat tarkistetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä 1.1.2014 lähtien. Urkund-järjestelmää voidaan käyttää myös muiden kirjallisten töiden tarkistamiseen.

Ohjeet Urgund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotosta
Urkund on plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota Lapin yliopisto käyttää tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen. Järjestelmä vertaa tarkasteltavaa dokumenttia Internetissä oleviin teksteihin, julkaisutietokantoihin ja Urkundin tietokantaan.
Opettajia pyydetään tarkistamaan kaikki kandivaiheen ja maisterivaiheen lopputyöt Urkund-tietojärjestelmän kautta,
kun työ on valmis arvosteltavaksi.
Siinä vaiheessa, kun opiskelija haluaa jättää tutkielmansa tai seminaarityönsä arvioitavaksi, opinnäytetyön ohjaaja kehottaa häntä lähettämään sen Urkund-tarkistukseen sähköpostitse osoitteeseen (opettajan) etunimi.sukunimi.ly@analyysi.urkund.fi
Opettaja saa Urkundin käyttöönsä kirjautumalla Urkund.fi-palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella.

Urkund-prosessi

Oikeustieteiden tiedekunnassa käytännössä prosessi etenee siten, että siinä vaiheessa,
kun opiskelija haluaa jättää notaari- tai maisteritutkielmansa tai muun kirjallisen työnsä arvosteltavaksi, opinnäytetyön ohjaaja/opettaja kehottaa opiskelijaa lähettämään sen Urkund-tarkistukseen.

Opettaja

Kirjautuu Urkundiin ja ohjeistaa opiskelijaa työn palautuksessa.

Opiskelija

Lähettää työn opettajan Urkund-sähköpostiin tai palauttaa Optiman palautuslaatikkoon.

Urkund

Lähettää opiskelijalle vahvistusviestin.
Vertailee lähetettyä työtä sähköiseen aineistoon.
Lähettää dokumentin ja raportin opettajalle

Opettaja

Tulkitsee raportin ja lähettää tarvittaessa/ opiskelijan pyytäessä sen myös opiskelijalle.


Maisteritutkielmasta opiskelija lähettää lopullisen versionsa ennen tutkielman kansittamista ohjaajalle Urkund-järjestelmän kautta.
Notaaritutkielmista ja muista kirjallisista töistä Urkundiin lähetetään työn lopullinen versio.
Urkund tarkistuksesta ja sen aikatauluista tulee tiedottaa opiskelijoita notaari- ja maisteritutkielman ohjausvaiheessa ja muun kirjallisen työn ohjeistuksessa.
Opiskelija toimittaa tarkistettavan työnsä sähköpostitse osoitteeseen (opettajan) etunimi.sukunimi.ly@analyysi.urkund.fi tai erikseen määriteltyyn Optiman palautuslaatikkoon.
Opettaja saa järjestelmästä tulkittavakseen raportin ja lähettää sen opiskelijalle.
Opettajalta Urkundin käyttö edellyttää opettajakohtaisen Urkund-osoitteen hankkimista. Opettaja saa Urkundin käyttöönsä kirjautumalla Urkund.fi-palveluun Lapin yliopiston käyttäjätunnuksella. Järjestelmän käyttö on yksinkertaista, mutta järjestelmästä saatavien raporttien lukeminen edellyttää perehtymistä.

Opettajia kehotetaan osallistumaan yliopistossa järjestettäviin Urkund-koulutuksiin.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita käytöstä saa osoitteesta www.ulapland.fi/urkund

OWA-Sähköposti Juolukka Nelli Weboodi Optima Intranet (SSL) Palaute Yliopisto kartalla Yhteystiedot