OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OHJEET OPISKELUN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ

 

Oikeustieteiden tiedekunnan tutkinnot suoritetaan opetussuunnitelmien mukaisesti.

Ohjeistus on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka terveydellisten syiden perusteella tarvitsevat opiskelussa (opintojakson suorittamisessa) erityisjärjestelyjä.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto, josta ilmenee vamma tai sairaus ja sen vaikutus opintojakson suorittamiseen.

Opintojakson erityisjärjestelyjä koskeva hakemus toimitetaan tiedekunnan kansliaan opintopäällikön postilokeroon tai osoitteeseen: Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö, PL 122, 96 101 ROVANIEMI.

Opintopäällikkö toimittaa hakemuksen opintojakson vastaavalle opettajalle. Opiskelija ja opettaja sopivat opintojakson tavoitteiden pohjalta erityisjärjestelyn toteuttamisesta.  Opintojakson vastaava opettaja päättää erityisjärjestelyistä opintojakson oppimistavoitteet huomioon ottaen. Opettajan päätös erityisjärjestelyistä säilytetään tiedekunnan kansliassa.

Kun erityisjärjestelyistä opintojakson suorittamisesta on opettajan päätös, opiskelijan on mainittava tästä tenttiin ilmoittautumisensa yhteydessä.

Tiedekunnan opintopäällikkö antaa erityisjärjestelyihin liittyvää neuvontaa.

Ohjeet tulevat voimaan 1.8.2014. Ohjeet eivät koske kesän 2014 kesätenttejä.