OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OHJEET TENTTIEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ

 

Ohjeistus on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka vamman tai sairauden takia tarvitsevat erityisjärjestelyjä tenteissä. Ohjeistus koskee tiedekunnan tenttijärjestyksessä mainittuja tiedekunnan yleisiä tenttejä ja myös tiedekunnan opintojaksojen luentokuulusteluja.

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä tiedekunnan yleisissä tenteissä tenttitilanteessa tai luentokuulustelussa kuulustelutilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, lisäaika, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö, oma tila, mahdollisuus saada luentomateriaali etukäteen tai äänikirja, jos se saatavissa Lapin yliopiston kirjaston kautta.

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan tulee tehdä kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus. Hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus tenttitilanteessa/luentokuulustelussa ja erityisjärjestelyjen tarve.

Erityisjärjestelyt voidaan myöntää joko yhdelle tenttikierrokselle tai luentokuulustelulle tai pidemmälle ajanjaksolle. Hakemuksessa tulee mainita, mille ajanjaksolle erityisjärjestelyjä tarvitaan.

Lukuvuonna 2015 - 2016 lisäaikaa voidaan myöntää enintään yksi (1) tunti.

 

Neuvonta

Tiedekunnan opintopäällikkö päättää erityisjärjestelyistä ja antaa erityisjärjestelyihin liittyvää neuvontaa.Hakemuksen toimittaminen

Yhtä tenttiä/luentokuulustelua koskeva hakemus

Yhtä tenttiä koskeva erityisjärjestelyhakemus on toimitettava viimeistään tenttiin ilmoittautumisajan päättymispäivänä kello 14.00 mennessä tiedekunnan kansliaan opintopäällikön postilokeroon tai osoitteeseen: Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö, PL 122, 96 101 ROVANIEMI.

Luentokuulustelujen osalta hakemus tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen luentokuulustelua.

Myöhästyneitä erityisjärjestelyhakemuksia ei käsitellä.   Myöhästyneen hakemuksen jättänyt opiskelija voi osallistua tenttiin/luentokuulusteluun mutta erityisjärjestelyjä tiedekunta ei pysty tuolloin toteuttamaan.

Jos tarve erityisjärjestelyihin ilmenee vasta tentti-ilmoittautumisajan jälkeen, tulee hakemus toimittaa heti vamman tai sairauden toteamisen jälkeen.

Kesätentit

Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä tiedekunnan kesätenteissä vuonna 2016 (kesä-elokuussa), tulee hakemus palauttaa 26.5.2016 mennessä kaikkien kesätenttien osalta.   Kesän aikana erityisjärjestelyhakemuksia ei käsitellä.

Jos tarve erityisjärjestelyihin kesätenteissä ilmenee vasta 26.5.2016 jälkeen, tulee hakemus toimittaa heti vamman tai sairauden toteamisen jälkeen tiedekunnan kansliaan tenttiasioita hoitavalle opintosihteerille tai tiedekunnan kansliaan sähköpostilla osoitteeseen otk.opinto@ulapland.fi.

 

Pidempää ajanjaksoa koskeva hakemus

Mikäli erityisjärjestelyjä haetaan pidemmälle ajanjaksolle, tulee hakemus palauttaa syyslukukauden osalta syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden osalta marraskuun loppuun mennessä.

Jos tarve erityisjärjestelyihin pidemmälle ajanjaksolle ilmenee vasta hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakemus toimittaa heti vamman tai sairauden toteamisen jälkeen.

 

Ilmoitus tenttiin tulosta

Erityisjärjestelyjä hakeneen opiskelijan on aina vahvistettava tenttiin saapumisensa viimeistään tentti-ilmoittautumisajan päättymispäivänä kello 14.00 mennessä tiedekunnan kansliaan sähköpostilla osoitteeseen otk.opinto@ulapland.fi.

Tiedekunta voi toteuttaa erityisjärjestelyn vain, mikäli tieto tenttiin tulosta saadaan viimeistään tenttiin ilmoittautumisajan päättyessä.

 

Ohjeet tulevat voimaan 1.8.2014. Ohjeet eivät koske kesän 2014 kesätenttejä.