Opetus

Hallinto-oikeuden opetuksessa pääpaino on yleishallinto-oikeuden opetuksessa sekä hallinto-oikeudellisten ongelmien havaitsemisen, analysoinnin ja ratkaiseminen harjaannuttamisessa. Ks. tarkemmin kurssien materiaalista, toteutuksesta, työmuodoista: opinto-opas ja weboodi.

Hallinto-oikeuden pakollinen opetus on jaettu nykyisin kahteen osaan: hallinto-oikeus I ja hallinto-oikeus II

OAIO0202 Hallinto-oikeus I 5 op
OAIO0203 Hallinto-oikeus II 3 op

Hallinto-oikeus I on oikeustieteen notaari -tutkinnon ja hallinto-oikeus II oikeustieteen maisteri -tutkinnon pakollinen opintojakso.

Hallinto-oikeus I on hallinto-oikeuden perusteita käsittelevä opintojakso, jossa pääpaino on yleishallinto-oikeuden peruskäsitteissä, hyvän hallinnon oikeusperiaatteissa, hallintomenettelyn peruskysymyksissä, hallinto-oikeudellisen oikeussuojajärjestelmän kokonaisuudessa sekä kunnallisoikeuden perusteissa.

Hallinto-oikeus II on hallintolainkäyttöä (hallintoprosessioikeutta) käsittelevä opintojakso, jossa käsitellään myös erityishallinto-oikeudellisia kysymyksiä eri hallinnon aloilta. Opetusmuotona keskeisessä asemassa ovat oikeustapausharjoitukset.

Hallinto-oikeuden valinnaiset täydentävät opintojaksot
OAIT0201 Eurooppalainen hallinto-oikeus 5 op
OAIT0217 Hyvinvointivaltion hallinto-oikeus 5 op
OAIT0218 Hallinnon avoimuus ja julkisuusperiaate 4 op
OAIT0220 Julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja ostopalvelutoiminta 5 op
OAIT0221 Hallinto-oikeuden erityiskysymykset 4 op

Lisäksi hallintohistorialliset kysymykset voivat olla mukana opintojaksossa
OAIT1701 Oikeushistoria 6 op

OAIT0201 Opintojaksossa on ollut tarjolla vaihtoehtoisesti myös englanninkielistä opetusta.
Ks. OLAW1801 European Administrative Law: European Perspectives on Good Administration, 2-5 ECTS

Notaaritutkielma ja projekti-opetus
Oppiaineessa aloitetaan vuosittain yleensä syyslukukaudella notaaritutkielmaseminaari (OAIO1802) ja maisterivaiheen projektiseminaari (OSYO0102).

Projektiopetus
Projekti 2010-2011 Hallinto-oikeuden sosiaalinen ulottuvuus
Projekti 2011-2012 Julkinen valta ja uudet ohjausmuodot
2012-2013 Valvonta hallinnossa
2013-2014 Hallinto-oikeus ja empiria

Täydennyskoulutus
Oppiaineen hallinto-oikeus I opintojaksoa suoritetaan eri työtehtävien täydentävänä opintona avoimessa yliopistossa. Lisäksi oppiaineessa on osallistuttu muun muassa opettajien täydennyskoulutukseen opetushallinnossa.