Tutkimus

Hallinto-oikeuden laaja-alaisuuden vuoksi tutkimusaiheet vaihtelevat säädöspohjaltaan huomattavasti. Tämä näkyy myös oppiaineen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden tutkimusten aihepiireissä. Myös menetelmällinen avoimuus lainsäädännön tulkinnan ja systematisoinnin ohella on tyypillistä oppiaineelle.

Aihepiirit voivat vaihdella eri hallinnonaloittain (esimerkiksi kunnallisoikeus, sosiaalioikeus, poliisioikeus tai virkamiesoikeus). Kysymyksenasettelu voi olla joko teoreettinen ja empiirinen. Yleishallinto-oikeuden osalta on keskitytty hallintomenettelyn peruskysymyksiin ja erityisesti hallintolain soveltamisongelmiin. Tutkimuksellisena kohteena ovat myös hyvän hallinnon temaattinen kokonaisuus ja yleensä vaihtoehtoiset oikeussuojakeinot, kuten oikeusasiamiesinstituutio.