Opetus

Oikeusinformatiikan opetus muodostuu seuraavasti (2015-2016):

Uusi tutkintorakenne, oikeusnotaarin pakolliset opinnot

ONPOOL5 Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op

Vanha tutkintorakenne, pakolliset perusopinnot

OPEO0505 Oikeusinformatiikan perusteet 7 op

Uusi tutkintorakenne, oikeusnotaarin valinnaiset opinnot & vanha tutkintorakenne, täydentävät perusopinnot

ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op

ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op

ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op

ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op

ONVAL0012 Poliisi, informaatio ja tietojärjestelmät 5 op