Pakolliset opintojaksot:

 

ON-tutkinto

Juridiset tekstitaidot I ja II (OPEO0200, OPEO0901) 1 op + 1 op

Oikeuslingvistiikan perusteet (OPEO0701)2 op

 

OM-tutkinto

Vertaileva oikeuslingvistiikka (OAIO1901)3 op

 

Muita opintojaksoja:

Juridisen ranskan valmistavat opinnot (OPET0701) 10 op

Oikeudellista viestintää ranskaksi (OPET0416) 2 op

Suomen ja Ranskan oikeusjärjestelmien ja –kielien vertailua (OPET0417) 4 op

Applied Comparative Law – Major Legal Languages (OLAW1001)1-4 op

Legal History - the Past and the Present of Nordic Law (OLAW1003)1-5 op

 

Projektiopinnot:

 

Lukuvuonna 2011-2012 oikeuskulttuuri ja oikeuslingvistiikka järjestää yhteisen projektin yhdessä Eurooppaoikeus –oppiaineen kanssa. Projektin teemana on Eurooppa, oikeus, kulttuuri

Oppimateriaalia aikaisemmilta vuosilta