Tutkimus

 

Oikeuskulttuuri ja oikeuslingvistiikka oppiaineella on aktiivinen rooli tiedekunnan yhteisessä tohtorikoulutuksessa sekä tiedekunnassa olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa kansainvälisessä LeCTra-tutkijaohjelmassa.

Tutkimushankkeita, joissa oppiaine on mukana, ovat esimerkiksi ”Understanding Legal and Institutional Pluralism”. Lisäksi oppiaineella on pysyvät yhteistyösuhteet Maastrichtin yliopiston European Private Law instituutin kanssa. Oppiaine osallistuu säännöllisesti Tukholman yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tohtorinkoulutusohjelman opetukseen.

Oppiaineen parissa valmistellaan väitöskirjoja esimerkiksi islamilaisesta oikeuskulttuurista, oikeuskielen kulttuurisesti painottuneesta opetuksesta ja alkuperäiskansojen oikeuskulttuurien asemasta kansallisvaltioissa sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskielestä.

Alla on esimerkkejä oppiaineen piirissä harjoitetun tutkimuksen tuloksista.

Kirjoja:

  • Heikki E.S. Mattila, Comparative Legal Linguistics (Ashgate, Aldershot 2006).
  • Jaakko Husa, Kreikan oikeus ja oikeuskieli (Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2007).
  • Jaakko Husa, Constitution of Finland – A Contextual Analysis (Hart, Oxford 2011).

 

Referoituja artikkeleita:

  • Heikki Mattila, De Aequalitate latinitatis jurisperitorum – Le latin juridique dans les grandes familles de droit contemporaines à la lumière des dictionnaires spécialisés. Revue internationale de droit comparé ( 2002) s.  717-758.
  • Jaakko Husa, Überlegungen zu einer Theorie der Rechtsvergleichung als Rechtsphilosophie. Rechtstheorie (2009) s. 473-492.
  • Jaakko Husa, Comparative Law, Legal Linguistics and Methodology of Legal Doctrine, teoksessa Methodologies of Legal Research, (Ed.) M. Van Hoecke s. 209-228 (Hart, Oxford 2011) s. 209-228.
  • Jaakko Husa, The False Dichotomy between Theory and Practice: Lessons from Comparative Law, teoksessa Rechtswissenschaft als juristische Doktrin, (Hrsg.) Claes Peterson (Olin Foundation, Stockholm 2011) s. 105-128.
  • Jari, Uimonen, Alkuperäiskansojen oikeudet: pohjaton kaivo vai askel eteenpäin? Lakimies (2011) 732-752.