OTK_Ymparisto_oikeus_etusivu.jpg

Ympäristöoikeus

Ympäristöoikeuden oppiaineessa annetaan paitsi ympäristölainsäädäntöä myös erilaisia sääntelykeinoja koskevaa opetusta. Nämä sääntelykeinot ohjaavat monin tavoin ympäristönkäyttöä ja -suojelua. Myös ympäristöä koskevien konfliktien ratkaisussa tarvitaan apuvälineenä sääntelyä.

Oppiaineen painopiste on erityisesti EU:n ja kansallisen ympäristöoikeuden opetuksessa. Kansainvälisen ympäristöoikeuden osalta tehdään yhteistyötä tiedekunnan kansainvälisen oikeuden oppiaineen sekä Arktisessa keskuksessa toimivan Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI:n) kanssa. Nämä oppiaineet ja PYVI kuuluvat kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN:n) hallinnoimaan ympäristöoikeuden akatemiaan. Yhdessä tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa ne kouluttavat juristeja kaikkialle Suomeen ja myös kansainvälisiin tehtäviin. Samalla ne antavat monipuoliset mahdollisuudet tehdä jatko-opintoja ja opiskella Lapin yliopistossa ympäristöoikeuden erityisasiantuntijaksi.

Lapin yliopiston strategisena painoalana mainitaan muun muassa kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus. Nämä teemat ovat erittäin keskeisiä myös ympäristöoikeudellisessa, esimerkiksi arktisen alueiden luonnonvarojen käytön sääntelyä koskevassa, tutkimuksessa. Lisäksi painopisteenä oleva pohjoinen hyvinvointi näkyy mm. alkuperäiskansojen, erityisesti saamelaisten, oikeuksia koskevana tutkimustyönä. Perinteisen lainopillisen tutkimuksen ohella oppinaineessa pyritään kehittämään sääntelykeinoja erilaisten - jopa globaalilta tasolta tulevien - ympäristöongelmien ratkaisemista varten. Tavoitteena on löytää etenkin paikalliselta tasolta lähteviä ratkaisuja. Oppiaineen luonnonvaratutkimus vahvistuu uuden luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuurin myötä.  Yhteistyössä Metlan, GTK:n ja metsäkeskus Tapion kanssa muodostetaan luonnonvaroja koskevaa tutkimusta varten uusi osaamiskeskittymä. Oppiaine on myös vahvasti mukana Lapin yliopiston Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka – tohtoriohjelmassa ja tutkijakoulutuksessa.   

Ympäristöoikeuden oppiaine toimii tieteelliseltä perustalta aktiivisesti ja puolueettomasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä tarkoituksessa järjestetään yleisölle avoimia seminaareja, annetaan lausuntoja ja tehdään erilaisia selvityksiä.