Opetus

 

Ympäristöoikeuden oppiaineessa koulutetaan ympäristöoikeuden asiantuntijoita. Perustutkintovaiheessa käytännön näkökohdista lähtevä ympäristöoikeuden osaaminen on erityisen tärkeää. Toisaalta ympäristöoikeuden jatko-opiskelijoita ja asiantuntijoita koulutettaessa on syytä korostaa laajasti ympäristöoikeuden järjestelmän ymmärtämistä osana yhteiskuntaa ja oikeusteoreettista näkökulmaa. Perustyökaluksi tuleville ympäristöjuristeille annetaan lainopillinen koulutus, mutta erityisesti lainsäädäntötyötä ja ympäristöoikeuden asiantuntijuutta silmällä pitäen tutustaan opetuksen aikana myös sääntelyn teoriaan ja keinoihin. Ks. tarkemmin kurssien materiaalista, toteutuksesta ja työmuodoista opinto-opas ja weboodi.
 

  • OAIO1201 Ympäristöoikeus, 8 op,opetusmateriaali
  • OAIT1204 Ympäristönsuojeluoikeus, 11 op
  • OAIT1205 Luonnonsuojeluoikeus, 8 op
  • OAIT1206 Kiinteistönmuodostamis- ja maaoikeus, 10 op
  • OAIT1207 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus, 10 op
  • OAIT1208 Tie- ja pakkolunastuslainsäädäntö, 6 op
  • OAIT1209 Luonnonvaraoikeus, 8 op

 

Projektiopetus

    Kevään 2009 projekti

            Kevään 2010 projekti

            Kevään 2011 projekti

            Kevään 2012 projekti  
  
            Kevään 2013 projekti

            Lukuvuosi 2014-2015

Projektiopetuksen materiaalia

            Yleisiä ohjeita oppimispäiväkirjan laatimiseen.pdf   

            Ympäristöoikeuden projekti, tutkielmien ym ohjeistus 2012.pdf
                     
Jatkokoulutus

            Syksy 2010
                
            Ympäristöoikeuden seminaari 10.12.2010.pdf

            Itä-Suomen yliopiston kurssi.

            Kevät 2011

           Seminar of Environmental law 17 3 (2).pdf 

            Tieto-hanke, työpaja 18.3.2011

            Syksy 2011
            
           
Tieto-hanke, työpaja 14.10.

            Kevät 2012

            Ympäristöoikeuden koulutusta V

            Kevät 2013
            
Ympäristöoikeuden koulutusta VI 2013.pdf
            Ympäristöoikeuden kirjallisuuspiiri 23.5.2013, klo 12-16 luentosali 5

Muu opetus

Lisäksi annetaan täydennyskoulutusta ja vaihto-opiskelijoille englanninkielistä opetusta.

Lapin yliopistolla on tarjolla myös ympäristöpolitiikan ja -sosiologian kursseja sekä matkailuoikeuden opetusta. Lisäksi Arctic Studies Program (ASP) sisältää ympäristöoikeuteen liittyviä kursseja. ASPin kurssit järjestää Arktinen keskus yhdessä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa.

Opetusvierailut

Linkki: uutiseen kiinalaisvieraista