Ympäristöoikeuden yhteiskunnallinen tehtävä

Ympäristöoikeuden oppiaine toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä antamalla lausuntoja valmisteilla olevista laeista ministeriöille tai vaikkapa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Oppiaineen professori on myös Suomen ilmastopaneelin jäsen. Lisäksi tehdään tieteelliseltä perustalta erilaisia selvityksiä viranomaisille ja yksityisille tahoille. Erikseen neuvoteltavat selvitystyöt voidaan myös kytkeä opiskelijoiden opetusnäytteisiin ja harjoitusaineisiin. Tällöinkin niiden tieteellistä laatua valvoo ympäristöoikeuden henkilökunta.

Esimerkkinä valmistuneista kansainvälisistä selvitystöistä voidaan mainita yhdessä PYVI:n henkilökunnan kanssa valmistellut raportit Eurooppalaisen metsäsopimuksen kansainvälis- ja EU:n oikeudellisista edellytyksistä Euroopan metsäministerien konferenssille vuonna 2009 ja EU:n toimivallasta arktisilla alueilla Euroopan parlamentille vuonna 2010Esimerkiksi kansallisista selvitystöistä voidaan puolestaan ottaa yhdessä Turun yliopiston kanssa ympäristöministeriölle tehty Arviointi luontoarvojen huomioon ottamisesta ympäristönsuojelulaissa vuonna 2012. Maakunnallisista selvityksistä on syytä tuoda esille ainakin Lapin liitolle tehty raportti Lohen ja taimenen kalastusoikeuksista Kemijoella. Jälkimmäinen raportti julkistettiin Lapin yliopistolla pidetyssä ns. Karvalakki-seminaarissa marraskuussa 2009.

Yhteiskunnallista tehtävää edustavat myös ympäristöoikeuden henkilökunnan asiantuntijoina esittämät kannanotot ja mielipiteet mediassa.  Lisäksi on vuosittain järjestetty Ympäristöoikeuden koulutusta -nimellä yleisölle avoimia seminaareja. Vuonna 2010 koulutus toteutettiin poikkeuksellisesti Pohjoiskalotin neuvoston rahoittamana pohjoismaisena seminaarina yhdessä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Keväällä 2011 järjestettiin seminaarin toinen, kansainvälinen osa.  Näistä seminaareista on tarkemmin tietoja kohdassa tapahtumia.