Tenttiohjeet

Ilmoittautuminen

Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen kirjallisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan ennakolta määräaikaan mennessä. Luentokuulusteluihin ei ilmoittauduta ennakolta, ellei niin erikseen määrätä. Ks. lisää tentti-ilmoittautumislomakkeenkohdalta.

Tenttitilaisuus

1. Tenttiin on saavuttava viimeistään 10 minuuttia ennen tentin alkamista. Kuulustelun alkamisen jälkeen saapuvalle opiskelijalle valvojen tulee antaa mahdollisuus osallistua kuulusteluun, mikäli hän saapuu puolen tunnin kuluessa kuulustelun alkamisesta. Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus osallistua kuulusteluun kuulustelijan varmistauduttua, ettei kukaan ole poistunut kuulustelutilaisuudesta.

2. Vastauspaikalle voi ottaa mukaan vain kirjoitusvälineet, välipalan (mikäli sen nauttiminen ei häiritse muita vastaajia) ja lakikirjatentissä lakikirjat, joissa ei ole asiaankuulumattomia merkintöjä. Tentissä ei saa olla laskukoneita eikä yms. välineitä kuten ohjelmoitavia kelloja ilman eri lupaa. 

3. Tentin alettua valvoja kirjoittaa tentin päättymisajan ja sallitun poistumisajan taululle. Poistua saa aikaisintaan 30 minuuttia salikohtaisen alkamisajankohdan jälkeen.

4. Tenttisalissa on noudatettava ehdotonta tenttirauhaa  heti tenttisaliin saapumisen jälkeen.

5. Vastaaja ei saa poistua paikalta ilman valvojan lupaa. Valvoja tuo tarvittavan lisäpaperin ja tulee muutenkin vastaajan luokse tämän kutsuessa nostamalla kättään. Mahdollinen WC:ssä käynti suoritetaan valvojan ohjeiden mukaan ja valvotusti. Tupakointi WC:ssä ja muutenkin tentin aikana on ehdottomasti kielletty.

6. Aina kun tenttiin osallistuja on saanut kunkin vastauksen valmiiksi kirjoitetuksi tai kun hän aikoo poistua vastauspaikaltaan WC:ssä käyntiä varten, hänen tulee kääntää vastauspaperinsa siten ettei kirjoitus ole näkyvissä.

7. Vastaaja on velvollinen näyttämään valvojalle henkilöllisyystodistuksen tentin alkaessa, ja se on esitettävä aina ennen kuin vastaaja luovuttaa vastauspaperit. Tällöin vastaaja osoittaa, että kaikissa vastauspapereissa on hänen nimensä.

8. Tentistä poistumisen jälkeen jokaisen vastaajan on poistuttava tenttisalin välittömästä läheisyydestä joutuisasti tenttirauhan säilyttämiseksi.