KESÄTENTIT 2016

 

 

Maanantai 13.6. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00

Varallisuusoikeuden pooli
Valta, valtio ja Eurooppa

Persoonallisuus-, perhe-, jäämistöoikeus ja kansainvälisen yksityisoikeuden pooli
Kansainvälisen oikeuden pooli

Hyvinvointioikeuden pooli

 

Tiistai 2.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00

Valinnaisia opintoja, joita ei ole mahdollista suorittaa tenttiakvaariossa

 

 

Maanantai 22.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00

Vakuus ja insolvenssioikeus
Hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan pooli

Kauppaoikeuden pooli
Rikosoikeuden pooli

Ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden pooli
Finanssioikeuden pooli

 

Tentit pidetään Yliopistonkadulla. Tenttien aloitusajankohdan löydät WebOodista.

 

Tulosten julkistaminen: Opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevan johtosäännön mukaan kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen kuulustelujen tulokset voidaan julkistaa edellä mainittua (neljän viikon määräaika) pidemmän ajan kuluttua, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluttua elokuun kuulustelusta (koskeen myös tenttiakvaariossa tehtyjä tenttejä).