KESÄTENTIT 2016Maanantai 13.6. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00.
Prosessioikeus I
Hallinto-oikeus I
Oikeushistoria
Oikeuslingvistiikan perusteet
Vertaileva oikeuslingvistiikka
Oikeusteorian perusteet
Oikeusinformatiikan perusteet
Kauppaoikeus
Ympäristöoikeus
Sukupuoli ja oikeus
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
Valtiosääntöoikeus


Tiistai 2.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00.
Suomen oikeusjärjestelmä
Oikeussosiologia
Velvoiteoikeus
Finanssioikeus
Immateriaalioikeus
Persoonallisuusoikeus
Esineoikeus
Kansainvälinen oikeus II
Prosessioikeus II
Oikeudellisen ratkaisun teoria
Oikeustieteen tieteenteoria
Kiinan talousoikeus

Maanantai 22.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään ke 1.6. klo 14.00.
Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Perhe- ja jäämistöoikeus
Työ- ja sosiaalioikeus
Oikeusfilosofia
Potilas- ja lääkintäoikeus
Hallinto-oikeus II
Rikosoikeus
Insolvenssioikeus