KESÄTENTIT 2017

Maanantai 12.6. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään to 1.6. klo 14.00.

Prosessioikeus I
Hallinto-oikeus I
Oikeushistoria
Oikeuslingvistiikan perusteet
Vertaileva oikeuslingvistiikka
Oikeusteorian perusteet
Oikeusinformatiikan perusteet
Kauppaoikeus
Ympäristöoikeus
Sukupuoli ja oikeus
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu
Valtiosääntöoikeus
Saamelaisoikeuden perusteet

Tiistai 8.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään to 1.6. klo 14.00.

Suomen oikeusjärjestelmä
Oikeussosiologia
Velvoiteoikeus
Finanssioikeus
Immateriaalioikeus
Persoonallisuusoikeus
Esineoikeus
Kansainvälinen oikeus II
Prosessioikeus II
Oikeudellisen ratkaisun teoria
Oikeustieteen tieteenteoria
Kiinan talousoikeus

Maanantai 21.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään to 1.6. klo 14.00.

Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Perhe- ja jäämistöoikeus
Työ- ja sosiaalioikeus
Oikeusfilosofia
Potilas- ja lääkintäoikeus
Hallinto-oikeus II
Rikosoikeus
Insolvenssioikeus

Tentit pidetään Yliopistonkadulla klo 9.00 alkaen. Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävissä yliopiston pääaulassa jalallisella ilmoitustaululla tenttiaamuna viimeistään klo 8.30.

Tulosten julkistaminen: Opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevan johtosäännön mukaan kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen kuulustelujen tulokset voidaan julkistaa edellä mainittua neljän viikon määräaika) pidemmän ajan kuluttua, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluttua elokuun kuulustelusta (koskee myös tenttiakvaariossa tehtyjä tenttejä).