Tenttiin ilmoittautuminen

1. Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen kirjallisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan ennakolta. Luentokuulusteluihin ei ilmoittauduta ennakolta, ellei niin erikseen määrätä.

2. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa tai täyttämällä tentti-ilmoittautumislomake. Tentti-ilmoittautumislomake jätetään määräaikaan mennessä tiedekunnan kansliaan. Se voidaan myös lähettää postitse yliopiston osoitteella ja varustamalla kirjekuori merkinnällä "Ilmoittautuminen oikeustieteen tiedekunnan tenttiin". Puhelimitse ei oteta vastaan ilmoittautumisia.

3. Ilmoittautumislomake on täytettävä yksityiskohtaisesti ja huolellisesti. Siinä on aina mainittava tentittävässä aineessa hyväksyttävästi suoritetut luennot lisäpisteineen, suoritetut oikeustapaukset ja tentin edellytyksenä olevat muut edeltävät opintosuoritukset. Jos tentissä hyväksi luettavista lisäpisteistä ei ilmoittautumishetkellä ole tietoa, tästä on mainittava. Vaihtoehtoisista teoksista valittu teos on ilmoitettava selvästi. Ilmoittautumislomakkeessa annettua sitoumusta ei voi muuttaa tenttitilaisuudessa.

4. Kuulustelija voi hyväksyä myöhästyneen tai puutteellisen ilmoittautumisen, mikäli pitää sitä perusteltuna.