TENTTITULOSTEN JULKISTAMINEN

Tenttitulokset julkistetaan oikeustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla viimeistään neljän (4) viikon kuluttua tentistä.

Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen kuulustelujen tulokset julkistetaan viimeistään neljän viikon kuluttua elokuun viimeisestä kuulustelusta.

Tenttitulosten tulee olla nähtävillä vähintään neljä (4) viikkoa.

Ilmoitustaululla tuloksia julkistettaessa käytetään opiskelijanumeroa.  Julkistettavissa tuloksissa ilmoitetaan opiskelijanumero, arvosana, yhteispistemäärä, tenttiin osallistuneiden määrä ja hylättyjen lukumäärä.

Kuulustelija varmentaa allekirjoituksellaan kuulustelun tuloksen. Jos kuulustelun arvostelijoita on ollut useita, on ilmoitettava kaikkien arvostelijoiden nimet sekä se, minkä kysymyksen vastauksen arvostelusta kukin heistä vastaa sekä tieto siitä, missä ja milloin opiskelija voi tutustua arvosteluperusteisiin.

Tulosten rekisteröintiä varten tiedekunnan kansliaan tulee toimittaa täydellinen tuloslista, jossa on opiskelijanumero, opiskelijan nimi, kysymyskohtaiset pisteet, yhteispistemäärä ja arvosana.

Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2013.