Maisterin arvon myöntäminen OTK-tutkinnon tutkintoasetuksen (802/1974) tai aikaisemman asetuksen mukaan suorittaneelle

Tiedekunta myöntää maisterin arvon vanhan tutkintoasetuksen mukaan Lapin yliopistossa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneelle hakemuksesta. Hakemus on vapaamuotoinen ja siihen liitetään kopio OTK-tutkintotodistuksesta. Hakemus toimitetaan tiedekunnan kansliaan toimistosihteeri Kyllikki Peuralle.