Maisteritutkielman tarkastusprosessi oikeustieteiden tiedekunnassa

Maisteritutkielman tarkastusprosessi oikeustieteiden tiedekunnassa

 

Saatuaan ohjaajaltaan maisteritutkielmansa kansitusluvan, opiskelija toimittaa työn yliopistopainon sähköpostiin (paino@ulapland.fi) pdf -tiedostomuodossa kansitettavaksi.  Opiskelijan tulee toimittaa maisteritutkielma painoon kansitusta varten viimeistään 4 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Paino toimittaa maisteritutkielmasta kaksi kansitettua kappaletta tiedekunnan kansliaan. Hallintosihteeri toimittaa maisteritutkielmat opettajien postilokeroon otettuaan maisteritutkielman kansilehdestä kopion todistuksen kirjoittamista varten.

Tarkastajilla on 2-3 viikkoa antaa lausuntonsa maisteritutkielmasta. Maisteritutkielmasta annetusta lausunnossa on todettava maturiteetin suorittaminen ja Urkund-prosessin läpikäynti. Opintosuoritusrekisteriin kansliassa merkitään, että ”Maisteritutkielma on tarkistettu viitteiden tarkistamiseen tarkoitetun Urkund-tietojärjestelmän avulla”.

On suositeltavaa, että Urkundia käytettäisiin myös notaaritutkielmissa. Opettaja toimittaa maininnan Urkurd-prosessin läpikäynnistä antaessaan tiedekunnan kansliaan suoritusmerkinnän notaaritutkielmasta. Opintosuoritusrekisteriin kansliassa merkitään, että ”Notaaritutkielma on tarkistettu viitteiden tarkistamiseen tarkoitetun Urkund-tietojärjestelmän avulla”.

Tarkastajien lausunnot maisteritutkielmasta tulee olla viimeistään viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta hallintosihteerillä tiedekunnan kansliassa. Tarkastajien lausunnot liitetään tiedekuntaneuvoston kokouskutsuun. Lausunnot toimitetaan tiedekunnan kansliasta opiskelijalle tiedoksi ennen arvostelua.

Maisteritutkielman arvostelee tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvoston kokousajat:

Syyslukukausi  2016

ke 14.9.2016 lausunto on toimitettava tiedekunnan kansliaan viimeistään ke 7.9.

ke 26.10.2016 lausunto on toimitettava tiedekunnan kansliaan viimeistään ke 19.10.

ke 14.12.2016 lausunto on toimitettava tiedekunnan kansliaan viimeistään ke 7.12.