VALMISTUMINEN JA TODISTUKSET

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.


Yleistä


Mikäli haluat valmistua kesäkuussa 2016
tutkintotodistushakemus tulee toimittaa tiedekunnan kansliaan 25.5.2016 mennessä (koskee myös niitä, joiden maisteritutkielma hyväksytään 8.6. tiedekuntaneuvostossa tai tentin tulos vielä saapumatta).

Tutkintotodistuksia ei kirjoiteta 20.06.2016-14.8.2016.


Yhteyshenkilö

Tiedekunnan kansliassa tutkintotodistusasioita hoitaa toimistosihteeri Kyllikki Peura.


Hakemus

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset on suoritettu, tulee opiskelijan jättää hakemus todistuksen saamiseksi. Hakemuslomakkeita on saatavilla tiedekunnan kansliassa ja tiedekunnan www-sivuilta: http://www.ulapland.fi/?DeptID=1998

Tutkintotodistushakemus tulee tehdä erikseen ON- ja OTM-tutkintoa varten. Uuden tutkintorakenteen mukaisesti opiskelijat suorittavat ON-tutkinnon ennen OTM-tutkinnon suorittamista. Samana päivänä ei voi valmistua sekä oikeusnotaariksi että oikeustieteen maisteriksi.

Hakemuksen toimittaminen

Tutkintotodistushakemus toimitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tutkintotodistuksen saamista (valmistumispäivää) tiedekunnan kansliaan.

Mikäli opiskelijan viimeinen suoritus on maisteritutkielman hyväksyminen tiedekuntaneuvostossa, tutkintotodistushakemuksen voi jättää kaksi viikkoa ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa opiskelijan maisteritutkielma arvostellaan. Tämän lisäksi tutkintotodistusta varten on opiskelijan viimeistään tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeisenä perjantaina toimitettava opintosuoritusote, jossa on kaikki merkinnät (myös maisteritutkielman arvostelu), tiedekunnan kansliaan Kyllikki Peuralle. (Tutkintotodistuksen saadakseen opiskelijan tulee toimittaa tiedekunnan kansliaan opintosuoritusote, jossa on kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset). Tutkintotodistus on saatavissa viikon kuluttua tiedekuntaneuvoston kokouksesta.


Tutkintotodistus

Tutkintotodistukseen merkitään suorituksen nimi, suorituksen laajuus ja arvosana. Opinnot luetellaan ryhmiteltyinä perusopinnoiksi, kieliopinnoiksi, aineopinnoiksi ja syventäviksi opinnoiksi. Todistukseen merkitään suoritettujen opintojen kokonaislaajuus.

Oikeusnotaarin tutkintotodistukseen merkitään minimilaajuus 180 opintopistettä. Ylimääräisistä opinnoista opiskelija saa erillisen todistuksen. Oikeustieteen maisterin tutkintotodistukseen merkitään minimilaajuus 120 opintopistettä.

Ylimääräisistä opinnoista opiskelija saa erillisen opintosuoritusotteen. Tutkinnon minimilaajuus voidaan ylittää muutamalla opintopisteellä, mikäli täydentävät opinnot eivät mene tasan.

Opinnot merkitään tutkintotodistukseen sen laajuisena ja sen nimisenä kuin ne ovat merkittynä opintosuoritusotteella. Opintojaksoja ei voida pilkkoa eikä osasuorituksia oteta huomioon.


Diploma Supplement

Jokaiselle tutkinnon suorittaneelle annetaan myös Diploma Supplement, joka on englanninkielinen tutkintotodistuksen liite.


Opintosuoritusote

Tutkintotodistushakemuksen liitteenä tulee olla opintosuoritusote, jossa on merkinnät kaikista tutkintoon vaadittavista opintosuorituksista. Oman opintosuoritusotteensa opiskelija voi tulostaa Weboodista.

Opintosuoritusotteeseen opiskelijan on merkittävä ne opinnot, jotka eivät tule tutkintoon.

Opiskelijan on itse huolehdittava, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulevat suoritetuksi: opiskelijan on tarkistettava, että opintosuoritusotteessa on merkintä kaikista tutkintoon tulevista suorituksista ja että notaari- ja maisteritutkielmien aihe on merkitty oikein. Opintojaksojen osasuorituksista tulee hakea kokonaismerkintä ennen tutkintotodistuksen hakemista.  Mikäli tutkintoon kuuluva opintojakso on opintosuoritusotteella osasuorituksena, palautetaan opintosuoritusote opiskelijalle tältä osin täydennettäväksi.

Samoin ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi tulee olla tehtynä.

Mikäli opiskelija on suorittanut opintoja tiedekunnan ulkopuolella, tulee opintojen hyväksyttäminen tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi olla tehtynä ennen hakemuksen jättämistä.

Ennen vuotta 1988 opintonsa aloittaneilla tulee olla kaikki merkinnät opintokirjassa.


ON- ja OTM-tutkintoihin kuuluvat opinnot

Tutkintotodistushakemusta täyttäessään opiskelija on hyvä käydä läpi vielä opinto-oppaasta ON- ja OTM-tutkintojen rakenteeseen liittyvät ohjeet, joissa kerrotaan mistä pakollisista ja täydentävistä opinnoista tutkinnot koostuvat. Etenkin täydentävien opintojen osalta on syytä huomata, että ON-tutkinnon täydentävät opinnot voivat olla täydentäviä perusopintoja, täydentäviä kieliopintoja tai täydentäviä aineopintoja. OTM-tutkinnon pakollisia aineopintoja ja kieliopintoja pidetään ON-tutkinnon täydentävinä opintoina.


Samoja opintoja ei voi käyttää kahteen kertaan. ON-tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi käyttää OTM-tutkintoon.

Kun opiskelija merkitsee opintoja ON-tutkintoonsa, on syytä samalla tarkastaa, että opintoja jää riittävästi myös OTM-tutkintoa varten. Tilanteessa, jossa ON- tutkintoon on merkitty opintoja enemmän kuin 180 op, voi OTM-tutkinnon osalta jäädä täydentäviä opintoja puuttumaan vastaava määrä. Jos oikeusnotaarin tutkinto on jo aiemmin hyväksytty, sitä ei enää jälkikäteen voida avata ja siirtää sieltä mahdollisia lisäsuorituksia OTM-tutkintoon tai mahdollisesti vaihtaa opintojaksoja tutkintojen sisällä. Tässä tilanteessa opiskelijan tulee siis suorittaa lisää puuttuva määrä opintoja OTM-tutkintoa varten.

Liitteenä ON- ja OTM-tutkinnon pakolliset opintojaksot lukuvuonna 2013-2014. 

Opintonsa ennen 1.8.2005 aloittaneiden opintojen vastaavuustaulukko eli siirtymäsäännökset löytyvät tiedekunnan nettisivuilta
http://www.ulapland.fi/?DeptID=10930


Tutkinnon laajuuden merkitseminen

Kun opintosuoritusotteella on kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset, opiskelijan on vielä lopuksi laskettava tutkintoonsa sisällyttämien opintojaksojen kokonaisopintopistemäärä. Hakemus palautetaan opiskelijalle tältä osin täydennettäväksi, mikäli tutkinnon opintopistemäärä ylittyy.


Tutkintotodistuksen toimittaminen

Tutkintotodistuksen voi hakea tiedekunnan kansliasta tai pyytää lähetettäväksi postitse.

 

Tutkintotodistuksen hakemisen muistilista:

  1. Hakemus

  2. Liitteeksi opintosuoritusote, jossa on merkinnät kaikista opintosuorituksista

  3. Opintosuoritusotteelle merkitään opinnot, jotka eivät tule tutkintoon

  4. Tarkastetaan, että ON -tutkintoon tulee opintoja 180 op ja OTM -tutkintoon 120 op

  5. Merkitään tutkintoon tulevien opintojen kokonaisopintopistemäärä opintosuoritusotteelle

  6. Toimitetaan hakemus tiedekunnan kansliaan viimeistään kahta viikkoa ennen valmistumispäivää

  7. Syventäviä opintoja ei voi käyttää oikeusnotaarin tutkintoon. Syventävät opinnot kuuluvat vasta maisterivaiheen tutkintoon.