ON- JA OTM-tutkinnon pakolliset opintojaksot ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteessa

Oikeusnotaarin tutkinnon pakolliset opintojaksot:

Perusopinnot
Johdatus akateemisiin opintoihin 2 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Lakimiehen ammatilliset mallit 2 op
Oikeusteorian perusteet 3 op
Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria 3 op
Juridiset tekstitaidot 1 1op
Juridiset tekstitaidot 2 1 op
Puheviestintä 2 op
Oikeuslingvistiikan perusteet 2 op
Oikeusinformatiikan perusteet 7 op
Tilinpäätös ja tilintarkastus 3 op

Kieliopinnot
Oikeudellinen ruotsi 5 op
Oikeudellinen vieras kieli 5 op

Aineopinnot
Persoonallisuusoikeus 3 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Velvoiteoikeus 8 op
Kauppaoikeus 8 op
Esineoikeus 6 op
Immateriaalioikeus 3op
Ympäristöoikeus 8 op
Työ- ja sosiaalioikeus 8 op
Hallinto-oikeus I 5 op
Finanssioikeus 8 op
Rikosoikeus 10 op
Prosessioikeus I 5op
Insolvenssioikeus 5op
Valtiosääntöoikeus 4 op
Kansainvälinen oikeus I 2 op
Notaaritutkielmaseminaari 1 op
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
Pakollinen opinnäyte 8 op

Oikeustieteen maisterin tutkinnon pakolliset opintojaksot:

Aineopinnot

Vertaileva oikeuslingvistiikka 3 op
Prosessioikeus II 8 op
Hallinto-oikeus II 3 op
Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 6 op
Kansainvälinen oikeus II 6 op
Eurooppaoikeus 6 op

Kieliopinnot
Oikeudellinen vieras kieli 6 op

Syventävät opinnot
Oikeusfilosofia 2 op
Oikeustieteen tieteenteoria tai Oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op
Projekti 18 op
Maisteritutkielma 35 op