Valintakoevaatimukset 2016


Valintakokeen kysymykset laaditaan 15.2.2016 ilmestyvien teoksien

OIKEUS TÄNÄÄN/ osa I ja OIKEUS TÄNÄÄN/Osa II (4. uudistettu painos, 2016. Marja-Leena Niemi (toim.) Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 64. Rovaniemi 2016) pohjalta.

Valintakoevaatimuksiin kuuluvat seuraavat artikkelit:

1. OIKEUS TÄNÄÄN/ osa I (4.uudistettu painos, 2016): Velvoiteoikeus, Oikeusinformatiikka ja Sähköinen asiointi ja viestintä julkisella sektorilla.

2. OIKEUS TÄNÄÄN/Osa II (4.uudistettu painos, 2016): Johdatus kansainväliseen rikosoikeuteen, Esineoikeuden perusteita, Vero-oikeuden perusteet ja Sosiaalihuolto ja asiakkaan oikeusturva.


Kirjapaketin hinta on 140 euroa (sis.alv.) + postikulut.

Kirjaa voidaan myydä myös yksittäin, jolloin yhden osan hinta on 70 euroa (sis.alv.) + postikulut.

Kirjoja myydään 15.2.2016 alkaen Lapin yliopiston pääkirjastossa, Yliopistonkatu 8, 96300 ROVANIEMI.

Kirjojen myynti ja tilaus: Lapin yliopiston kirjasto

TILAUSLOMAKE:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Kotisivut/Lapin-yliopistokustannus/Oikeustieteiden-paasykoekirjapaketin-tilauslomake


Tilauksia koskeva neuvonta 20.1.–15.4.2016, arkisin klo 9–15, p. 040 4844 421 ja otk_kirja@ulapland.fi