OPETTAJALUETTELO JA VASTAANOTTOAJAT 
TEACHERS AND CONSULTING HOURS

Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta
PL 122
96101 Rovaniemi


Sähköpostiosoitteet: Etunimi.Sukunimi@ulapland.fi
Email: Firstname.Lastname@ulapland.fi

Alén-Savikko, Anette, LL.D. Tutkija (FRII -hanke)

Ahtinen Jukka, OTM. Prosessioikeuden tutkija, Researcher Procedural Law.  1.6.2013–31.7.2016, työvapaa 1.9.2015-31.5.2016.
Puh. 040 4844 005, sisäinen 2510. Vastaanottoajat sopimuksen mukaan. Asioida voi aina, kun olen työhuoneessa.

Ballardini Rosa, PhD, yliopistonlehtori, immateriaalioikeus, 1.1.2016-31.7.2018. Puh. (t) 040 4844 308.

Halonen, Kirsi-Maria, OTT, VT. Yliopistonlehtori, kauppaoikeus 1.3.2016-31.7.2018. Puh. 040 4844 262.

Heikkinen Pirkko, OTM. Tutkija, taloudelliset suhteet.Researcher, Commercial Law / Property Law / Law of Obligations. Puh. 040 4844 047, sisäinen 2550. Vast.otto: yleensä ke 1415.

Hepola Matti, Dos. OTT ympäristöoikeuden apulaisprofessori, osa-aikainen, Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun täydennyskoulutusohjelma 1.1.2017-31.12.2018


Holma Kyösti, OTT, DI. Ympäristöoikeuden emeritusprofessori. Professor emeritus Environmental Law.


Hovila Ilari, OTT, KM. Ympäristöoikeuden yliopistonlehtori. Senior Lecturer in Environmental Law. Puh. (t) 040 4844 003, (k) 040 736 0899 .
Vast.otto: yleensä ke 1011.
 

Hovila Maarit, OTT. Valtiosääntöoikeuden yliopistonlehtori, Nuoret ja velka -hanke, puh 040 484 4372

Husa Jaakko,
HTT. Oikeusvertailun ja valtiosääntöoikeuden professori. Professor of Comparative Law and
Institutional Law.  Puh. (t) 040 4844 027.  Vast. otto ke 12 - 13.

Huttunen Mikko, OTM. Tutkija 1.1.2016-31.12.2017

Juanto Leila, OTT. Finanssioikeuden professori. Vero-oikeuden dosentti. Professor Financial Law. Docent Tax Law. Puh. (t) 040 4844 007.  Vast.otto: yleensä ke 910.
 
Karhu Juha, OTT, VT. Dekaani. Dean  Velvoiteoikeuden professori (siviilioikeuden yleinen osa). Professor Law of Obligations. Puh. (t) 040 4844 008, sisäinen 2571 Vast.otto: ilmoitetaan myöhemmin.

Keskitalo Petri
, Dr. jur. VT. Yliopistonlehtori, erityisesti taloudelliset suhteet. Senior Lecturer, Commercial Law / Property Law / Law of Obligations. Puh. (t) 040 4844 015.  Vast.otto: ke 1112.

Kiikeri Markku, OTT, Dr.iur. Eurooppaoikeuden dosentti. Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori/Senior lecturer in European Law, 3. krs/floor.
Puh. +358 (0)40 4844 010. Gsm: +358 50 514 8898. Fax: +358-(0)4210-5148898.
Web:http://kiikeri.typepad.com/eurooppaoikeus/. Skype: kiikeri.
 
Kimmel, Kaisa-Maria, OTM, tutkija. Puh. 040-4844 4119
 
Kimpimäki Minna, OTT, VT. Rikosoikeuden professori. Kansainvälisen rikosoikeuden dosentti.  Docent Criminal Law and Procedural Law. Puh. 040 4844 011.

Kiuru Jarmo, OTK, VT. Oikeusinformatiikan lehtori. Lecturer, Legal Informatics.
Osoite: Kesätie 26 A, 90530 Oulu. Puh. (t) 040 4844 012, (k) 040 503 3017. 
Vast.otto: viikoittain erillisen listan mukaan http://kaares.ulapland.fi/home/oif_opetus

Korhonen Rauno,
OTT, VT. Oikeusinformatiikan instituutin johtaja. Oikeusinformatiikan professori. Professor, Legal Informatics.
Puh. (t) 040 4844 016. Vast.otto: ti 1213, 3. krs. (sovittaessa muulloinkin ja asioida voi aina, kun olen työhuoneessani).

Koulu Sanna, OTT, yliopistonlehtori, perhe- ja lapsioikeus,1.8.2016-31.7.2018.

Kupiainen Annu, OTM. Tutkija., 040 484 4018, 1.8.2016-31.7.2018.

Kurki-Suonio Kirsti, lapsioikeuden apulaisprofessori  040 484 4014, 1.8.2016-31.7.2017.

Kuusikko Kirsi, FT, OTT, VT. Hallinto-oikeuden professori. Oikeushistorian dosentti. Professor, Administrative Law. Docent Legal History. Puh. (t) 040 4844 019.
 
Kärki, Anssi, OTM, tutkija. Puh. 040 4844 312, 1.3.2016-31.7.2018.
Laurikkala Jenna, OTM, HTM, tutkija, 1.6.2016-31.7.2018. Tv. 18.10.2016-30.8.2017

Lehtonen Alina, OTM, Tutkija, 040 484 4004, sis. nro 4004,  

Leväinen Roosa, OTM, Tutkija 040 4844 359

Lindroos Emilia, OTT, yliopistonlehtori, 
oikeuslingvistiikka, 040 484 4398, työhuone E255,
1.1.2016-31.7.2018.
 Tv. 1.1.-31.3.2017.

Lindroos Mikko, amanuenssi, Paradigma- projekti. Puh 040 484 4030, sisäinen puh. 4030

Linna Tuula, OTT, VT. Prosessioikeuden professori. Professor of Procedural Law.
Puh. (t) 040 4844 034.

Lohiniva-Kerkelä Mirva, OTT, VT. Varadekaani, Yliopistonlehtori, julkisoikeus ja verotusmenettely. Hallinto-oikeuden ja verotusmenettelyn dosentti, Vice Dean, Lecturer Public Law and Tax Law, Docent administrative and Tax Law
Puh. (t) 040 4844 024.  Vast.otto: ke 1011.

Mattila Heikki, OTT. Oikeuslingvistiikan emeritusprofessori. Oikeuslingvistiikan dosentti. Professor emeritus Legal Linguistics. Docent Legal Linguistics.

Niemi Marja-Leena, OTT, Prosessioikeuden apulaisprofessori 1.1.-31.12.2016 (Assistant professor of Procedural Law) puh 040 484 4157.
Vast.otto: yleensä keskiviikkoisin klo 10–11.
 

Niemivuo Matti, OTT.  Julkisoikeuden  emeritus professori (valtiosääntöoikeus).  Professor Emeritus Public Law (Constitutional Law).

Nojonen, Matti,  KTT. Professori Kiinan yhteiskunta ja kulttuuri. Professor in China Society and Culture. Sähköposti: Matti.Nojonen@ulapland.fi.

Nuorgam Anne, OTM, saamentutkimuksen nuorempi tutkija, 040 484 4033.
 
Nuorgam Piia, tohtorikoulutettava.
 
 Nystén-Haarala Soili, OTT, KTM. Kauppaoikeuden dosentti. Kauppaoikeuden, erityisesti Venäjän kauppaoikeuden professori, Kansainvälisen kauppa ja sopimusoikeuden sekä Venäjäoikeuden dosentti. Docent Commercial Law. Professor Commercial Law, Russian Commercial Law. Docent International Commercial Law, Contract Law and Russian Law.  Puh. (t) 040 4844 063, sisäinen 2502.

Oksanen Anniina, OTM, tutkija, 040 484 4009, työvapaalla 14.3.-30.9.2016.

Paukku Jyrki, OTK, HTM. Lehtori, laskentatoimi, Lecturer Accounting. Puh 040-484 4201, sisäinen puh 2679.
 
Riekkinen Juhana, OTM. Prosessioikeuden ja oikeusinformatiikan tutkija. Researcher Procedural Law and Legal Informatics, työvapaalla 1.4.2016-31.3.2017. 

Saarenpää Ahti, OTT. Yksityisoikeuden emeritus professori. Professor Emeritus Privacy Law Family Law and Inheritance Law.
 
Saramäki Elli, OTM, tutkija, prosessioikeus 1.6.-31.5.2016-31.7.2018. Puh. 040 4844 020. Tv. 1.9.2016-28.2.2017

Tuominen Tomi,
 OTM. Taloudellisten suhteiden tutkija. Sähköposti: Tomi.Tuominen@ulapland.fi. Tutkimusvapaalla.

Tukiainen Iris, OTK. Oikeuslingvistiikan lehtori. Lecturer Legal Linguistics. Puh. (t) 040 4844 045. Sähköposti: Iris.Tukiainen@ulapland.fi Vast.otto: ti 1415.

Utriainen Terttu
  OTT, VT. Rikosoikeuden emeritaprofessori. Professor Emerita Criminal Law.   Puh. (k) 09 636 885, 050 566 4256. Sähköposti: Terttu.Utriainen@ulapland.fi.  

Viikari Lotta, OTT, HTL. kansainvälisen oikeuden professori, Professor Public International Law. Puh. 040 4844 048, Lotta.Viikari@ulapland.fi

Viitala Johanna, OTK, VT. Vero-oikeuden tutkija. Researcher Tax Law. Työvapaalla 28.11.2017 asti.

Virolainen Jyrki, OTT. Lainkäytön emeritusprofessori. Professor emeritus Procedural Law. Sähköposti: jyrki.virolainen@kolumbus.fi

Vuorenpää Mikko, OTT, VT. professori, rikosprosessioikeus. Prosessioikeuden dosentti. Docent Procedural Law.  puh. 040 484 4064, 4064. Vastaanottoajat:.

Dosentit

Ervasti, Kaijus, OTT, empiirisen oikeustutkimuksen dosentti.

Gayim Eyassu, JD. Docent, Human Rights Law, in Particular in Minority Law.

Gylling Heta, VTT, FT. Oikeusfilosofian dosentti. Docent Legal Philosophy.
Osoite: Caloniuksenkatu 8 A 22, 00100 Helsinki
.

Hannikainen Lauri, OTT, M.A.kansainvälisen oikeuden dosentti. Professor emeritus Public International Law.

Hepola Matti, OTT. Ympäristöoikeuden dosentti. Docent Environmental Law.

Hirvelä Päivi, OTT, VT, prosessioikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen dosentti.

Hossain, Kamrul, OTT. Kansainvälisen oikeuden dosentti. Docent in International Law.

Kalima Kai, OTT, julkisoikeuden dosentti. Docent Public Law.

Kiikeri Markku, OTT, eurooppaoikeuden dosentti 

Kirchner Stefan, LL.D. Perus- ja ihmisoikeuksien dosentti. Fundamental and HUman Rights

 Korpijaakko-Labba Kaisa, OTT. Oikeushistorian dosentti. Docent Legal History.

Laaksonen Risto Kalevi, OTT, Ympäristö- ja perusoikeuksin dosentti

Lehtonen Lasse, OTT, LT. Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentti. Docent Medical and Bio Law.

Leino Pekka, Dosentti, OTT, TT, VT, kirkko-oikeuden dosentti

Mattila, Heikki, OTT, oikeuslingvistiikan dosentti

Miettinen Samuli, OTT, eurooppaoikeuden dosentti


Mikkola Matti
, OTT. työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, Docent Labour and Social Welfare Law.

Mikkola Tuulikki, OTT. Vertailevan yksityisoikeuden dosentti. Docent Private Comparative Law

Mäki-Petäjä-Leinonen Anna
, OTT., vanhuusoikeuden dosentti.

Määttä Kalle, OTT. finanssioikeuden, erityisesti veropolitiikan dosentti. Docent Financial Law, Tax Law.

Niemi Johanna, OTT, VT. Prosessioikeuden dosentti. Docent Procedural Law.

Niemi, Matti Ilmari
, OTT. Esineoikeuden dosentti. Docent Property Law
.

Nuolimaa Risto, OTT. Yhtiöoikeuden dosentti. Docent Company Law.


Paanetoja Jaana, OTT, VT. Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti. Docent Labour Law.

Paso Mirjami, OTT. Yleisen oikeustieteen dosentti.

Pokka, Hannele, OTT. Ympäristöoikeuden dosentti. Docent Environmental Law.

Puronen Pertti, OTT, VT. Vero oikeuden dosentti. Docent Tax Law.

Raitio Juha, OTT. Eurooppaoikeuden dosentti. Docent European Law.

Repo Matti, OTT, ympäristöoikeuden dosentti, Docent Environmental Law.
 
Saranpää, Timo, OTT, VT. Prosessioikeuden dosentti, Docent Procedural Law.

Saukko Pekka, LKT. Oikeuslääketieteen dosentti. Docent Medical Law.

Tammi-Salminen Eva, OTT varallisuusoikeuden dosentti

Tapanila Antti, Prosessioikeuden dosentti. Docent Procedural Law.

Vento Harri, OTT, VT. Rikosoikeuden dosentti. Docent Criminal Law.

Villa Seppo, OTT. Kauppa ja rahoitusoikeuden dosentti. Docent Commercial and Financial Law.