Paradigma.jpg

Paradigma on syksyllä 2014 Lapin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on tukea tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökuntaa sekä tarjota alan työkokemusta oikeustieteen opiskelijoille.

Paradigma on osa tiedekunnan TKI-tukipalveluita. Paradigma tarjoaa saumattomasti työvoimaa sitä tarvitsevalle opetus- ja tutkimushenkilökunnalle. Samalla tiedekunnan opiskelijat saavat kokemusta erilaisten lainopillisten, tutkimuksellisten ja opetuksellisten tehtävien tekemisestä.

Paradigma pyrkii luomaan uudenlaiset puitteet niin opiskelun kuin työelämään suuntautumisen suhteen. Uskomme, että opiskelu tarjoaa hyvän pohjan töiden tekemiselle ja työt sen sijaan antavat näkemystä opiskeluun. Tämä molemminpuolinen hyötyminen antaa hyvät lähtökohdat itsensä kehittämiselle ja ammattiin kasvamiselle. 

 

Paradigma Facebookissa (linkki)