Toiminta

Paradigma toimii Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan varallisuusoikeuden instituutin alla. Se koostuu noin 12 opiskelijasta, jotka yhdessä muodostavat "opiskelijapoolin".

Paradigma on jaettu kuuteen työpariin, joista yksi hoitaa hallinnolliset asiat, vastaa viestinnästä, ottaa tehtävät vastaan ja koordinoi toimeksiantojen suorittamisen. Viisi työparia toimivat suorittavina yksikköinä, jotka työskentelevät joustavasti työtehtävien ja opintojensa mukaan.

Paradigman kaikille jäsenille maksetaan palkkaa tehdyistä töistä. Töitä pyritään suuntaamaan sen mukaan, mistä opiskelijat ovat kiinnostuneita. Jokainen jäsen voi itse vaikuttaa siihen, mitä haluaa tehdä. Paradigma hoitaa kaikenlaisia tehtäviä tiedekunnassa, yliopistossa ja yhteistyössä yliopiston sidosryhmien kanssa.

Rekrytointi

Paradigma järjestää avoimen haun tarvittaessa. Katsomme, että vaihtuvuus tuo työryhmään dynamiikkaa sekä uutta osaamista ja näkemystä. Säännöllisellä rekrytoinnilla varmistetaan toisaalta myös osaamisen jatkuvuus.

Paradigman jäsenet palkataan tehtävään lähtökohtaisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Sopimusta voidaan tarvittaessa kuitenkin jatkaa. Tarjoamme töitä noin kymmenen tuntia viikossa, mikä mahdollistaa  samanaikaisen opiskelun.

Jäsenten valinnoissa otetaan huomioon suoritettujen opintojen määrä ja aiempi työkokemus. Näiden lisäksi on tärkeää, että hakijalla on hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja kyky toimia niin osana ryhmää kuin itsenäisenä työntekijänä. Valinnat tehdään kokonaisharkinnan ja yksilöarviointien pohjalta. Tiedekunnan dekaani tekee päätöksen valittavista jäsenistä.

Paradigma info
Paradigma diaesitys (717,9 kB)