Yliopiston instituuttien asema ja hallinto

Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alaisuudessa toimii instituutteja, joiden tehtävinä ovat tietyn oikeuden alan tutkimuksen ja opetuksen järjestäminen. Instituutit ovat tiedekunnan alaisia laitoksia, jotka perustetaan yliopiston hallituksen antamalla johtosäännöllä siten kuin yliopistolaissa (645/1997) säädetään.

Laitoksen hallinnosta määrätään tätä koskevassa erillisessä johtosäännössä. Laitoksen toimintaa johtaa joko tiedekunnan dekaani tai laitokselle valittava muu johtaja. Hallinto rakentuu yleensä johtosäännössä määrätyn johtajan sekä monijäsenisen hallintoelimen varaan. Laitoksen monijäsenisen hallintoelimen jäseniksi voidaan valita myös henkilöitä, jotka eivät ole yliopiston henkilöstöä eivätkä opiskelijoita.