Rauno Korhonen
 

Rauno Korhonen OTT, VT

oikeusinformatiikan professori
s. 1967, Oulu
puh. 040 4844 016
sähköposti: rauno.korhonen@ulapland.fi
 
 
 

Koulutus

 OTK
 1994  Lapin yliopisto 
 VT
 1995  Rovaniemen hovioikeus
 OTL  1999  Lapin yliopisto
 OTT  2003  Lapin yliopisto


 

Työura

 1994–1995
 notaari käräjäoikeudessa
 1995–1996  oikeusinformatiikan vsn. assistentti
 1996–1999  informaatio-oikeuden tutkija Suomen Akatemian rahoituksella
 1999–2004  julkisoikeuden assistentti ja yliassistentti
 2004–2008  oikeusinformatiikan vsn. professori
 2008–  oikeusinformatiikan professori
 

 

Pääpiirteittäinen tuotanto

Monografiat

 • Eutanasia: Hyvä kuolema ja kuolemisen vaikeus
  Pandecta Oy. Rovaniemi 1994. (julkaistu tutkielma)

 • Suomen väestökirjanpidon historiaa
  Pandecta Oy. Rovaniemi 1999.
  (julkaistu lisensiaattitutkimus)

 • Perusrekisterit ja henkilötietojen suoja. Informaatio-oikeudellinen tutkimus yksityisyyden suojasta yhteiskunnan perusrekisteritietojen käsittelyssä.
  Acta Universitatis Lapponiensis 51. Lapin yliopisto. Rovaniemi 2003.
  (julkaistu väitöskirja)

 • Perusrekisterit ja tietosuoja
  Edita Oyj. Helsinki 2003.
  (julkaistu väitöskirjan muokattu versio)

 • Poliisin valvontakeinot ja kansalaisten yksityisyyden suoja
  Edita Oyj. Helsinki 2005.
 

 

Tieteelliset artikkelit

 • The New Information Society Code of Finland
  Teoksessa Ahti Saarenpää and Karolina Sztobryn (edit.): Lawyers in the Media Society. The Legal Challenges of the Media Society, p. 52-58. Lapin yliopisto. University of Lapland. Rovaniemi 2016.
   
 • Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät
  Defensor Legis 4/2016. Suomen asianajajaliiton oikeudellinen aikakauskirja, s. 599 – 606.
   
 • Kuntajohtajien liikkumavara ja sosiaalinen media osana digitalisoituvaa kuntaa
  Leinonen Jaana, Syväjärvi Antti, Korhonen Rauno ja Pruikkonen Anu. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3/2016, s. 21-36.
   
 • Eutanasia ja lainsäädäntö
  Suomen Lääkärilehti 25/1994 (vsk 49), s. 2465–2468

 • Väestötietojärjestelmä ja oikeus
  Teoksessa Risto Haavisto (toim.): Oikeuskirja 2, Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja B 27. Lapin yliopisto oikeustieteiden tiedekunta. Kitee 1997. s. 313–338

 • Julkisten tietovarantojen maksullisuudesta, hinnoittelusta, omistuksesta ja hyödyntämisestä
  Teoksessa Marjut Heikkilä (toim.):Säädöksiä, systematiikkaa vai ihmisoikeuksia?, Lappeenrannan oikeustieteen päivien 19.–21.8.2003 kokoomajulkaisu. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 203. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Digipaino 2004. s.341–349

 • Sähköisen asioinnin ja viestinnän normitulvaa
  29 sivua. (22.8.2005). Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan oikeusinformatiikan instituutin verkkosivuilla kohdassa elektronisia artikkeleita ja muita julkaisuja.

 • Oikeusinformatiikan kansainvälisiä haasteita yhdentyvässä tietoverkkojen maailmassa
  Teoksessa Timo Koivurova (toim.): Kansainvälistyvä oikeus. Juhlakirja Professori Kari Hakapää. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 41. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2005. s. 175–190

 • Informaatio-oikeuden asemasta oikeuksien kentässä
  Teoksessa Sauli Mäkelä (toim.): Juhlajulkaisu Rauno Halttunen. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 42. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2006. s. 87–103

 • Ahti Saarenpää suomalaisen oikeusinformatiikan tienraivaajana
  Yhteisartikkeli Ari Koivumaan kanssa. Teoksessa: Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon. Ahti Saarenpää 60 vuotta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja N:o 17. Gummerus, Vaajakoski 2006. s. 241–253

 • Ajatuksia poliitikon yhteiskunnallisesti merkittävästä toiminnasta ja yksityisyyden suojasta perusoikeutena
  Teoksessa: Aarto – Vartiainen (toim.): Oikeus kansainvälisessä maailmassa. Ilkka Saraviidan juhlakirja. Edita Prima Oy. Helsinki 2008. s. 107–122

 • Sähköinen asiointi ja viestintä
  Teoksessa: Niskanen, Maarit (toim.): Oikeusjärjestys. Osa III. 7. täydennetty painos. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 55. Rovaniemi 2010. s. 411–535

 • Intrusive Investigation Methods and Judicial Review in Finland
  Teoksessa: Dag Wiese Schartum (red.): Overvåking i en rettsstat. Fagbokforlaget, Bergen 2010. s. 208–216

 • Oikeudellinen tieto ja viranomaisten neuvontavelvollisuus
  Teoksessa: Mattila – Piehl – Pajula (toim.): Oikeuskieli ja säädöstieto: Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja N:o 41. Sastamala 2010. s. 261–276

 • Sähköinen asiointi ja viestintä
  Teoksessa: Timo Tammilehto (toim.): Oikeusjärjestys. Osa III. 8. täydennetty painos. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 60. Rovaniemi 2012. s. 356–455

 • Yksityisyyden suoja matkailussa
  Teoksessa: Mirva Lohiniva-Kerkelä (toim.): Matkailuoikeus. Juvenes Print, Tampere 2012. s. 227–247

 • Identity theft and the Finnish identity programme
  Teoksessa: Erich Schweighofer, Ahti Saarenpää, Janos Böszörmenyi (eds.): KnowRight 2012. 25 years of data protection in Finland. Oesterreichische computer gesellschaft 2013. p. 285–292

 • Sähköinen asiointi ja viestintä
  Teoksessa: Tomi Tuominen (toim.): Oikeus tänään. Toinen, uudistettu painos. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 62. Rovaniemi 2014. s. 17–127

 • Sähköinen asiointi ja viestintä julkisella sektorilla
  Teoksessa: Marja-Leena Niemi (toim.): Oikeus tänään. Osa I. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C64. Bookwell Oy, Rovaniemi 2016. s. 274–379

 

Lehtiartikkelit

 • Oslossa yli neljännesvuosisata oikeusinformatiikan tutkimusta ja koulutusta
  Lakimiesuutiset 6/1998, s. 22–23

 • Väestökirjanpito valtion viranomaisille
  Kaleva 16.6.1998

 • Henkilötietojasi käytetään kaupallisesti hyväksi – voit estää tietojesi luovuttamisen
  Lapin Kansa 16.7.1998

 • Tietosuoja sähköisessä asioinnissa
  Kide 2/2000, s. 14–15

 • Yksilö voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn
  Kide 3/2003, s. 7–8

 • Poliisi ja kansalaisiin kohdistuva valvonta
  Tietosuoja 2/2003

 • Henkilötietoja hyödynnetään laajasti
  Kaleva 11.7.2003

 • Isoveli valvoo myös yliopisto-opiskelijoita
  Kide 6/2003, s. 38

 • Karvalakkimiehet ja perusoikeudet
  Kide 6/2009, s. 24

 • Lailliset ja laittomat tunteet verkossa
  Kide 1/2012, s. 16–17

 • Eurooppalainen tietosuoja muutoksessa
  Lapin Kansa 14.1.2013, s. 5
   
 • Turvakielto turvattomassa maailmassa
  Haaste 4/2013

 • Identiteettivarkaus
  Kide 2/2014

 • Identiteettivarkaus pian oikea rikos
  Lapin Kansa 30.11.2014, s. 14

 • Useasta laista yhteen tietoyhteiskuntakaareen
  Kaleva 14.1.2015, s. 6
 

Oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen painopistealueet

 •  Informaatio-oikeus
 •  Yksityisyyden suoja, tietosuoja, tietoturvallisuus, julkisuus
 •  Sähköinen asiointi ja viestintä
 •  Viestintäoikeus
 •  Valvontayhteiskunta ja kansalaiset rekistereissä
 

 

Tutkimuksellisia lähivuosien tavoitteita

 • Laaja henkilötietolakia koskeva lakikommentaari