Instituutti lyhyesti

Historia

trs80iii.GIF

Oikeusinformatiikkaa on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa harjoitettu 1980-luvusta lähtien. Yhteistyö pohjoismaisten oikeusinformatiikan tutkijoiden kanssa alkoi vuonna 1984 ja laajempi kansainvälinen yhteistyö vuonna 1987. Oikeusinformatiikan instituuttia ryhdyttiin suunnittelemaan 1990-luvun alussa ja instituutti perustettiin tiedekunnan sisäisenä yksikkönä vuonna 1992. Instituutin johtajaksi valittiin professori Ahti Saarenpää. Vuonna 2015 Saarenpään seuraajaksi nimitettiin professori Rauno Korhonen.

Nykyinen toiminta

Instituutti järjestää vuosittain oikeusinformatiikan kansainvälisen kesäkoulun. Instituutti ja sen henkilökunta osallistuvat muutoinkin monipuolisesti kansainväliseen yhteistyöhön oikeusinformatiikan tutkimuksen ja opetuksen alalla. Oikeusinformatiikan pohjoismaisen konferenssin instituutti on järjestänyt viimeksi Rovaniemellä marraskuussa 2015.

Muun toimintansa ohessa instituutti ylläpitää Finlexin Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -tietokantaa (FOKI).


Lakikirjaa lukeva poro on toiminut pitkään instituutin verkkosivujen kuvituksena.