Oikeudellisen tiedon linkkejä

Muita instituutteja ja laitoksia

Oikeudellisen tiedon ja tiedonhallinnan opetus ja tutkimus on vakiintunut keskeiseksi osaksi oikeusinformatiikkaa useimmissa maissa. Aihe sinänsä on vanha. Niin kauan kuin oikeudesta on viestitty, on ilmennyt tarvetta järjestää ja tutkia tuota asiaa. Siksi ei ole ihme, että aihe on pitkään ollut myös osana oikeusteoriaa. Sieltä se on tietotekniikan käytön yleistyessä siirtynyt yhä näkyvämmäksi osaksi oikeusinformatiikkaa.

Oikeudellisen tiedon tallennus, välitys ja käyttötavat ovat osa oikeuskulttuuria. Vastaavasti ne vaihtelevat maittain. Niinpä esimerkiksi suomalainen lakikirja on useimpien muiden maiden vastaavista koosteista eli kompilaatioista poikkeava tietotuote. Vastaavasti oikeudellisten kirjastojen ja niiden henkilötön rooli vaihtelee maittain. Etenkin Yhdysvalloissa oikeudellisten kirjastojen laatu ja laajuus sekä niiden henkilöstön koulutus on nähty tärkeänä asiana.

Oikeusinformatiikan instituuttien rinnalle on kehittynyt koko joukko oikeudellisen tiedon instituutteja. Niiden puitteissa tutkitaan oikeudellista tietoa ja ylläpidetään tietokantojen sekä linkkilistojen avulla tietoa tiedosta. Ulkomaisen oikeudellisen tiedon etsimisen kannalta oikeudellisen tiedon instituutit ovat tärkeitä informaatiolähteitä.


Oikeusinformatiikan instituutteja:


Oikeudellisen informaation instituutteja:


Muita instituutteja ja laitoksia:


Muut linkit:

Asiantuntijajärjestelmät ja tekoäly:

Yksityisyys ja identiteetti:

Muita alaan liittyviä aiheita:


Luettelo ei pyri olemaan kattava eikä täysin ajantasainen, vaan tarkoituksena on tarjota yksi lähtöpiste oikeudellista informaatiota etsivälle Internetin käyttäjälle.