Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa (FOKI)http://www.finlex.fi/fi/oikeus/foki/

Muun toimintansa ohessa instituutti ylläpitää Finlexin Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -tietokantaa (FOKI).

Tietokanta on alun perin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kehittämä. Nykyisin tuotamme sitä oikeusministeriön toimeksiannosta tuomioistuinlaitoksen ja yleisemmin koko oikeudellisen elämän tarpeisiin.

FOKI kuuluu sellaisiin tietoa tiedosta -tyyppisiin oikeudellisen tiedon perusteoksiin, joita voidaan pitää välttämättöminä käytännön oikeudellisessa elämässä. Vastaavasti sillä on kriittinen merkitys lainopillisessa tutkimuksessa. Tietokannan käyttö parantaa yleensä työn laatua ja säästää merkittävästi aikaa. Joku lukee puolestasi.

Oikeustapaukset ovat hovioikeuksien, korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, EY-/EU-tuomioistuinten, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, työneuvoston, työtuomioistuimen ja senaatin oikeusosaston päätöksiä sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoja ja mietintöjä

Vuosittain FOKI:a varten käydään läpi Suomessa julkaistava oikeuskirjallisuus. Kirjoja julkaistaan keskimäärin 160 kpl vuodessa. Lisäksi luetaan oikeudelliset aikakauskirjat ja joitakin lehtiä.