JULKAISUT

2011

Turunen, Annamari ja Lamminpää, Suvi. 2011. Luovat alat ja IPR Lapissa 2011. Selvitys Lapin luovan toimialan yritysten aineettomaan varallisuuteen liittyvistä valmiuksista. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto / Oikeustieteiden tiedekunta / Varallisuusoikeuden instituutti (ICLU). Painopaikka: Lapin yliopistopaino.

ISSN 0788-7671
ISBN 978-952-484-482-6
ISBN 978-952-484-483-3 (PDF, 800 KB)