Jatko-opiskelusta oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Jatko-opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa tähtää joko oikeustieteen lisensiaatin (OTL) tai oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkintoon, ja jatko-opintoja voi tehdä sivutoimisesti tai päätoimisesti. Molemmissa tapauksissa leijonanosa tutkinnon sisällöstä koostuu tutkimuksen kirjoittamisesta, eli joko lisensiaatintyöstä tai väitöskirjasta. Jatko-opinnot ovat siten kiinteä osa tiedekunnan tutkimusta. Päätoimiset jatko-opiskelijat toimivat usein tutkijoina tiedekunnassa tai apurahalla, ja he suuntautuvat usein suoraan OTT-tutkintoon ja sen jälkeen akateemiselle uralle. Sivutoimiset jatko-opinnot ovat suosittu vaihtoehto ammatissa toimivien juristien lisäpätevöitymiselle, jolloin tutkinto (OTL tai OTT) hyödyttää sekä tekijän ammatillista osaamista että oikeustieteellisen tutkimuksen ja käytännön tiedonvaihtoa.

Jatko-opiskelu käytännössä

Jatko-opinnot koostuvat ensisijaisesti itsenäisestä työskentelystä. Tutkintojen ohjeellinen suoritusaika kokopäiväisesti työskenneltäessä on neljä vuotta OTT-tutkintoon ja kaksi vuotta OTL-tutkintoon. Alkuvaiheessa jatko-opintoja suoritetaan tutkintoon kuuluvat opinnot, ja sen jälkeen paneudutaan tutkimustyöhön ja kirjoittamiseen. Opinnot suoritetaan yksilöllisesti esimerkiksi kirjatentteinä, seminaareihin osallistumalla tai kirjallisilla töillä. Tarkempia tietoja löytyy sivupalkin linkistä tiedekunnan virallismääräyksistä, jotka uudistettiin keväällä 2015 selkeämmiksi ja vastaamaan paremmin nykyisen tutkinnon tarpeita ja tiedekunnan tarjoamia palveluja. Käytännössä opintoihin on erittäin suositeltavaa sisällyttää kontaktiopetusta eli ennen kaikkea tiedekunnan jatkokoulutusseminaareja, sillä niissä on helppo vaihtaa ajatuksia muiden tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kanssa ja kehittää omaa aihetta koskevaa kysymyksenasettelua ja aiheen esittämistä.
Jatko-opiskeluoikeuden myöntämisen yhteydessä jatko-opiskelijalle vahvistetaan aihe, oppiaine ja tutkimussuunnitelma sekä nimetään ohjaaja. Jatko-opiskelijoista kiinnostuneille onkin suotavaa olla varsin varhaisessa vaiheessa yhteydessä tiedekunnan henkilökuntaan ohjaajan löytämiseksi ja tutkimussuunnitelman hiomiseksi. Opinto-oikeuden saamisen jälkeen kannattaa liittyä jatko-opintoja koskevalle sähköpostilistalle: tämä tapahtuu ilmoittamalla oma sähköpostiosoite opintosihteeri Mia Kyyhkyselle (@ulapland.fi). Samalla kannattaa hankkia itselleen käyttöoikeus Optima-verkkoympäristöön ja liittyä mukaan jatko-opiskelijoille tarkoitettuun työtilaan, niin on helppo pysyä ajan tasalla tiedekunnan tapahtumista ja toiminnasta.

Tavoitteet ja jatko-opintojen rytmitys

Jatko-opintojen kulkua on kuvattu tiedekunnan hyväksymillä tutkintojen vuosikohtaisilla tavoitteilla. Tiedekunnassa on myös otettu käyttöön OTT-tutkintoa suorittaville jatko-opiskelijoille kaksi virstanpylvästä: niin sanottu puolen välin krouvi sekä loppuvaiheen workshop. Molemmissa tarkoituksena on tarkastella kriittisesti omaa tutkimusta sekä käydä keskustelua sen sisällöstä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Puolen välin krouvi ja workshop auttavat myös valmistautumaan varsinaiseen väitöstilaisuuteen, jossa OTT-tutkintoa varten laadittava väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi. Tähän kuuluvista yksityiskohdista, kuten väitöskirjan julkaisusta ja väitöstilaisuuden kulusta, saa lisätietoa loppuvaihetta koskevasta tiedekunnan ohjeistuksesta. Tavoite- ja ohjetiedostot tulevat lähiaikoina näkyviin myös verkkosivuille.