Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta / ympäristöoikeus

Oikeudellisessa osahankkeessa keskitytään kaivoslainsäädännön nykytilan ja uuden kaivoslain tutkimiseen. Pitkään kestäneen valmistelun jälkeen Suomessa tuli voimaan uusi kaivoslaki 1.7.2011. Siirtymäsäännösten vuoksi sekä vuoden 1965 kaivoslaki muutoksineen että uusi kaivoslaki ovat sovellettavaa lainsäädäntöä. Lisäksi EU:sta tulee kaivostoiminnassa huomioon otettavaa sääntelyä. Itse kaivoslain lisäksi kaivostoimintaan vaikuttavat myös muun muassa ympäristölainsäädäntö, varallisuus- ja elinkeino-oikeudelliset säädökset, ja tietenkin perusoikeudet. Lainsäädäntökehys on siten monimutkainen. Pyrimme tunnistamaan nykyisen järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia ja esittämään suosituksia sääntelyn kehittämiseksi, jotta saavutettaisiin erityisesti Suomen olosuhteissa toimiva lainsäädäntökokonaisuus niin että sekä yksityiset että yleiset edut tulee turvatuksi.

Mielenkiinto kohdistuu muun muassa lainsäädännön vaikuttavuuteen. Osakysymyksiä ovat esimerkiksi lainsäädännön vaikuttavuus ympäristönsuojelun ja kestävän maankäytön kannalta sekä oikeudenmukaisuus, erityisesti toimijoiden keskeinen vastuunjako sekä kaivosteollisuuden suhde muuhun maankäyttöön paikalliset olosuhteet huomioiden. Kaivosten perustaminen paikkakunnalle saattaa vaikuttaa muiden elinkeinojen harjoittamiseen tai luontosuhteisiin eri tavoin. Tutkimuksessamme arvioimme sitä, minkälaiset rajat lainsäädäntö asettaa kaivostoiminnalle ja miten sääntelyn keinoin voidaan edistää eri intressien yhteensovittamista kaivospaikkakunnilla. Tähän liittyen tutkimme myös kuinka kaivosprojektit voivat saavuttaa hyväksyttävyyden (nk. sosiaalinen toimilupa) yhteisön silmissä. Vaikutusta on esimerkiksi paikallisen väestön osallistumismahdollisuuksilla arviointi- ja päätöksentekoprosesseissa, muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä.

WP 4 on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ympäristöoikeuden toteuttama osahanke. Yhteyshenkilöt ovat (sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi):

OTT Kai Kokko
Ympäristöoikeuden professori

OTM Anniina Oksanen
Tutkija, tohtorikoulutettava