WP2 Hallintatyökalujen (esim.SVA) kehittäminen

Osahankkeen tavoitteena on arvioida kaivosprojektin aiheuttamia muutoksia paikallisyhteisöissä kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, kehittää osallistumista maankäytön suunnitteluun, YVA- ja SVA-prosesseihin sekä edistää ymmärrystä ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien yhteenkietoutumisesta paikallisyhteisön elämässä.

Osahankkeessa arvioidaan pilottihankkeiden YVA-prosesseja erityisesti SVA:n näkökulmasta ja toteutetaan kaivospaikkakunnilla tutkimus, jossa arvioidaan kaivosten vaikutuksia ennakoiden koko kaivoksen elinkaarta.

Osahankkeen johtaja on professori Asko Suikkanen ja tutkijoina hankkeessa työskentelevät YTM Marika Kunnari ja YTT Leena Suopajärvi.