Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla

Metsäntutkimuslaitos, Kolarin toimipaikka

Hankkeen vastuullinen johtaja: Mikko Jokinen

Tutkija: Sanna Hast

Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metla.fi


Hankkeessa tutkitaan kaivostoiminnan ja luontoon perustuvien elinkeinojen ja toimintojen yhteensovittamista. Dilacomi-hankkeen kaivoksista erityisesti Hannukaisen suunniteltu rautamalmikaivos sijaitsee matkailullisesi herkällä alueella. Ylläksen matkailukeskus sijaitsee vain 10 km päässä kaivosalueesta, samoin Suomen suosituin luonnonsuojelualue, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Kaivosalueen välittömässä läheisyydessä on myös loma-asuntoja. Luontomatkailu on seutukunnan merkittävin elinkeino, ja tutkimusten mukaan koskematon, rauhallinen luonto ja maisemat ovat merkittävimmät syyt saapua Lapin lomakohteisiin. Alue on myös tärkeää poronhoidolle, joka tarvitsee yhtenäisiä laitumia ja rauhallisia siirtymäreittejä laidunalueiden välillä. Alueen metsiä käyttävät virkistyskäytössä, metsästyksessä ja kalastuksessa, niin paikalliset kuin osa turisteistakin. Kaivosyhtiöt, alueen kunnat ja viranomaiset ovatkin tietoisia siitä, että kaivostoiminnan ja muiden luontoperäisten elinkeinojen yhteensovittamiseen liittyy merkittäviä haasteita.

Tutkimushankkeessa paneudutaan metsien monikäytön sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Tutkimuksessa jäljitetään paikallisten ihmisten, yritysten ja asiantuntijoiden käsityksiä yhteensovittamisen mahdollisuuksista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä maankäytön suunnitteluun ja ristiriitatilanteiden hallintaan.

Katso hankkeesta lisää myös Metlan sivuilla.