suurikuusikko_800.jpg
Kuva: Mikko Jokinen

DILACOMI -hankkeen opaskirja


Hyvä kaivos pohjoisessa - Opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin

Kirjoittajat: Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko Jokinen, Teresa Komu, Marika Kunnari, Élise Lépy, Leena Soudunsaari, Asko Suikkanen, Leena Suopajärvi


Julkaistut tutkimustulokset ja raportit  • Kokko, Kai: Luonnonvarojen hallinta sopimuksin. Lakimies 2012/7-8, sivu 1124. Referee artikkeli. Ladattavana sivustolta www.edilex.fi kohdasta lakikirjasto.  
  • Kokko, Kai: Weighing environmental information and its sources in legal decision-making. Sivut 285-318 teoksessa Vänbok till Jan Darpö och Gabriel Michanek (toim. Gipperth ja Zetterberg). 

  • Hentilä, Helka-Liisa ja Soudunsaari, Leena (toim.) (2013). Äkäslompolon kylän maankäytön strateginen kehityskuva. Kaivokset, maankäyttö ja paikalliset yhteisöt (DILACOMI) -hankkeen pilottikokeilun raportti. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 141, Oulu. Saatavana myös elektronisena versiona: (URL: http://urn.fi/urn:isbn:9789526200934).
  • Komu, Teresa: Retoriikkaa vai sosiaalista kestävyyttä? : Poroyhteisöjen osallistaminen kaivostoiminnan suunnitteluprosesseissa Muonion Lapinkylässä ja Muonion paliskunnassa 2011 - 2012. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kulttuuriantropologia. http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201304251209
Yhteistyössä DILACOMI-hankkeen kanssa valmistunut opinnäytetyö


Tiedotteet tutkimustuloksista

Seminaariesityksiä alustavista tuloksista27.9.2013 DILACOMI -hankkeen loppuseminaari, Arktikum, Rovaniemi (ohjelma)


VIITTAUSOHJE: Sukunimi Etunimi 2013. Otsikko. DILACOMI -hankkeen loppuseminaari, Rovaniemi 27.9.2013.