GovAda1.jpg

Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella (GovAda), 1.9.2014-31.8.2018

Kaivostoiminnan odotettu kasvu on keskeinen Arktisen alueen taloutta muuttava tekijä. Se voi tuoda hyvinvointia, mutta myös aiheuttaa jännitteitä muiden elinkeinojen kanssa. Hallitsematon kaivostoiminnan kasvu voi aiheuttaa haitallisia seurauksia erityisesti turismille ja metsätaloudelle, jotka kumpikin ovat keskeisiä elinkeinoja Lapille. Tämän takia tarvitaan sekä uudenlaisia tiedollisia välineitä että sosiaalisten instituutioiden kuten oikeuden ja riistojen ratkaisukäytäntöjen kehittämistä.

Tämä hanke testaa ja kehittää ensinäkin kaivostoiminnan skenaariomenetelmää, jonka avulla voimme ennustaa kaivostoiminnan kehittymistä ja toiseksi vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen (kaivostoiminta, turismi, metsätalous) arvottamismenetelmää. Lisäksi tarkastelemme miten lakia ja osallistumiskäytäntöjä voidaan kehittää tukemaan sopeutuvaa muutosta kohti kestävää taloutta.

GovAda on Lapin yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen hanke, jota Lapin Yliopisto koordinoi. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.