Luode_UkkonenKirsi_OtsamotunturiInari_398.jpg

Ilmaston ja talouden muutos luo tarpeen luonnonvaratutkimukselle


Arktisten alueiden merkitys ja kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Ilmastonmuutos, joka on Arktisilla alueilla suurempi kuin maapallo keskimäärin, on avaamassa uusia taloudellisia mahdollisuuksia laajoilla Arktisilla alueilla. Samalla muutos tai sen huono hallinta voi aiheuttaa huomattavia haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin ja luonnon toimintaan.

Arktisilla merialueilla odotuksia ja pelkoja liittyy erityisesti öljyvarojen hyödyntämiseen. Suomen Lapissa kaivosmineraalien lisääntyvä hyödyntäminen voi aikaansaada pysyvän ja syvälle käyvän muutoksen sekä talouden rakenteissa että ympäristössä, vaikka metsätalous on edelleen taloudellisesti tärkein luonnonvaratalouden ala Lapissa. Kaivostoiminnan lisäksi toinen kasvava talouden ala on matkailu, jonka yhteensovittaminen muunlaisen luonnonvarojen hyödyntämisen kanssa voi olla haastavaa.

Lapin yhteiskunnallinen rakennemuutos vaikuttaa myös lappilaisen kulttuuri-identiteetin kannalta keskeisiin perinteisiin luonnonvaratalouden elinkeinoihin kuten porotalouteen ja kalastukseen. Lisäksi se heijastuu tavalla tai toisella kaikkiin Lapissa asuviin ja siellä taloudellista toimintaa harjoittaviin. Samoin muutoksen ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä Lapin herkässä luonnossa.