Kuva: Jussi Leinonen

Taiteiden tiedekunta

Taiteiden tiedekunnassa on viisi koulutusohjelmaa:

- audiovisuaalinen mediakulttuuri
- graafinen suunnittelu
- kuvataidekasvatus
- teollinen muotoilu
- tekstiili- ja vaatetusala
* sisustus- ja tekstiilimuotoilun suuntautumisvaihtoehto
* vaatetussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Koulutusohjelmissa suoritetaan kolmivuotinen taiteen kandidaatin tutkinto ja kaksivuotinen taiteen maisterin tutkinto.

Taideteollisen alan ammattikorkeakoulun tai lähialan kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan koulutusohjelmien maisteriopintoihin suorittamaan taiteen maisterin tutkintoa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS.

Jatkotutkintona on mahdollista suorittaa taiteen tohtorin tutkinto.

Taiteiden tiedekunta on taideyliopisto tiedeyliopiston sisällä. Tiedekunnan noin 1 100 opiskelijaa ja 100 työntekijää muodostavat luovan yhteisön, joka toimii muotoilun, median ja taiteen alueilla alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapin arktinen ympäristö tarjoaa puitteet muun muassa pohjoiseen luontoon, kulttuuriin ja matkailuun liittyville opetusprojekteille. Kansainväliset luennoitsijat ja vaihto-opiskelijat tuovat uusimpia näkemyksiä eri puolilta maailmaa. Yhteistyötä yritysmaailman kanssa tehdään myös erilaisissa projekteissa.

Koska taiteiden tiedekunta on osa tiedeyliopistoa, muotoilun ja median opiskelijat oppivat yhdistämään luovaan taiteelliseen työhönsä tieteellisten menetelmien ja alan teknologioiden hallintaa. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa puolestaan korostuu taiteellinen toiminta opettajuuden yhtenä perustana. Tiedekunta tarjoaa opiskelijoilleen laaja-alaiset mahdollisuudet suunnata opinnot mielenkiinnon ja erikoistumisalan mukaan. Sivuaineopintoja voi valita yliopiston eri tiedekunnista. Sivuaineet antavat monipuolisen näkökulman tulevan ammattikuvan muodostamiseen.

Taiteen maisterit työllistyvät moniin erilaisiin tehtäviin, mm. suunnittelu- ja tuotantotehtäviin, taideteollisen alan asiantuntijoiksi sekä opetus-, tutkimus- ja johtotehtäviin. 

Opiskeluoikeus

Koulutusohjelmiin voidaan hyväksyä henkilö,

1) joka on suorittanut ylioppilastutkintoasetuksessa (1000/94) tarkoitetun tutkinnon
2) joka on suorittanut ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon tai jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet
3) joka on suorittanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Valintaoppaan tilaus osoitteesta  opinto@ulapland.fi .
Valintaoppaan pdf-versio löytyy täältä.