Taiteiden tiedekunnan dosentit / Docent Professors of the Faculty of Art and Design

Ehrnrooth Jari, VTT, kulttuurisosiologia / Cultural Sociology

Elo Mika, TaT, mediaestetiikka / Media Esthetics

Huhtinen Aki-Mauri, FT, media- ja informaatioteknologian filosofia ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimus / Research of the Philosophy of Media- and Information Technology and Social Consequenses

Huovio Ilkka, FT, taideteollinen koulutus / Industrial Art Education 

Immonen Kari, FT, kulttuurihistoria / Cultural History

Isomäki Hanna-Kaisa, FT, soveltava informaatioteknologia / Applied Information Technology

Koskennurmi-Sivonen Ritva, FT, muodin tutkimus  / Fashion Research

Kuusamo Altti, FT, taide- ja mediasemiotiikka / Art and Media Semiotics

Lehtola Veli-Pekka, FT,  pohjoinen kulttuurihistoria / Northern Cultural History

Lipke Kathryn, Prof., kuvanveisto / Sculpture

Määttä Kaarina, KT, kasvatustiede,erityisesti opettajankoulutus / Education

Pentikäinen Juha, FT, pohjoinen etnografia ja kulttuuri / Northern Etnography and Culture

Priha Päikki, TaT, tekstiilitaiteen tutkimus / Textile Art Research

Sandqvist Tom, Dr.Phil., taidehistoria / Art History

Sihvonen Jukka, FT,  mediaestetiikka / Media Esthetics 

Siukonen Jyrki, KuT, kuvataide ja kuvataidekirjoittaminen / Visual Arts and Visual Arts Writing

Tikka Pia, TaT, New narrative forms

Timonen Eija, TaT, FL, lasten mediakulttuuri / Media Culture of Children

Valkola Jarmo, FT, audiovisuaalinen havaitseminen / Audiovisual Perception

Vanhanen Hannu, YTT, visuaalisen viestinnän suunnittelu ja tutkimus / Visual Communication and Design 

Vihma Susann, TaT, muotoilun semantiikka ja historia / History of Design Semiotics and History